home

Vrabčírna U milosrdných Praha Na Františku

Vrabčírna U milosrdných Praha Na Františku
ID fotografie 01438
titulek Vrabčírna U milosrdných Praha Na Františku
popis

Východní část ulice U milosrdných, zvaná Vrabčírna. Zleva nárožní dům, postavený na místě zbořených koníren Obecního dvora v roce 1874 a boční stěna protáhlého severního traktu hasičských kasáren s lucernou, dodnes zachovanou. Dvoupatrový dům v pozadí je Husákovský, z roku 1850 (zbořen v roce 1955). Před ním stojí dům U sv. Barbory, s průčelím do oblouku a vchodem do hospody U Hložků, kam chodili pijani z celého okolí na výtečný magador (byl zbořen v roce 1935). Zcela vpravo vidíme část starobylého domu z 16. století, v 18. století sídlo probošta Anežského kláštera. V domě s klenbami, sloupy a dřevěnými pavlačemi byla v 90. letech 19. století pekárna mistra Studeckého, pokračovatele rodinné tradice, založené zde již před 100 lety. V kontrastu k tomuto „bílému“ řemeslu hlomozila v zadní části domu věčně začouzená kovárna, kde se opravovaly vozy, okovávali koně a natloukaly obruče na kola. Zchátralý dům, jako mnoho dalších v tomto ostrůvku zachovaných, ještě čeká na svou obnovu. The eastern section of U Milosrdných Street, popularly known as Vrabčírna (The Sparrow’s Nest). On the left is the corner building No. 1017, built on the site of demolished stables of the Municipal Courtyard in 1874, and the side wall of a prolonged northern tract of fire brigade barracks with a lantern, preserved until today. The three-storey building in the background is the Husákovský dům, of 1850 (demolished in 1955). In front of it there is the building U Svaté Barbory (St Barbara), with the arc-like front, and the entrance to the pub U Hložků which was popular among drunkards from the vicinity because of its excellent mogador drink. It was demolished in 1935. On the extreme right we can see a part of the time-honoured 16th century building in the 18th century the seat of the provost of the St Agnes Monastery. This structure with vaults, columns and wooden porches was used in the 1890s by the master baker Studecký who preserved here the century-long family tradition of baking. In contrast to this white craft, the smithy in the rear part of the building, busy with the repair of wagons, shoeing of horses and iron cladding of wheels, was permanently smoke-stained. The decaying building, as is the case with many other preserved structures in this area, is still awaiting its restoration.

klíčová slova Vrabčírna U milosrdných Na Františku historická Praha stará Praha old Prague photo old Prague postcards old Prague historical Prague Old Town staré fotografie Prahy Staré Město staré pohlednice Prahy ulice street

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2019 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona