home

Řada domků ve Zlaté uličce

Řada domků ve Zlaté uličce
ID fotografie 02685
titulek Řada domků ve Zlaté uličce
popis

Řada domků ve Zlaté uličce na Pražském hradě O řadě malých domků ve Zlaté uličce na Pražském hradě, proměněných dnes v malý obchodní bazar, se tvrdí, že zde kdysi bydleli alchymisté císaře Rudolfa II., ale pravda to není. V roce 1597 bylo místo při severní hradbě hradu (mezi věžemi Daliborkou a Bílou) dáno k dispozici hradním střelcům, kteří si zde postavili miniaturní domky využívající i výklenky v hradbě. Střelci vykonávali na hradě strážní službu až do roku 1784, kdy byl jejich oddíl rozpuštěn. Mnozí z nich domky prodali a ulička dostala nové obyvatele, drobné řemeslníky, krejčí a zlatotepce – podle nich byla ulička později pojmenována. Tehdy ale jejím středem protékala stoka a na protější straně byly chlévy, které patřily k obydlím. Začátkem 30. let 19. století zde bydlel jakýsi vídeňský profesor F. Uhle, penzista a podivín, který se zabýval alchymií a prováděl chemické pokusy. Jedné neděle roku 1831 došlo k výbuchu a následkem vzniklého požáru profesor uhořel. Dle pověsti prý s hrudkou ryzího zlata v sevřené pěsti. Dnešní zrestaurovanou podobu má ulička od roku 1955. Poštou 1925

klíčová slova Praha Prague poštou známka 1925 Hradčany Zlatá ulička ulička

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2019 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona