home

Pohled z Biskupské ulice

Pohled z Biskupské ulice
ID fotografie 01009
titulek Pohled z Biskupské ulice
popis

Pohled z Biskupské ulice k severu na kostel sv. Petra. Chrám byl původně románskou bazilikou z 2. poloviny 12. století, založenou jako svatyně německé kupecké osady. Jeho stavební historie je bohatá, ve 14.-15. století byl goticky přestavován a rozšířen, po požárech v 17. století byl zbarokizován a v letech 1874-1879 regotizován J. Mockerem. Zleva stojí čtyři domy, čp. 1139 až 1136, z nichž ten nejvyšší je svatopetrská fara - velký dům s půdorysem ve tvaru písmena U a velkou zahradou obklopenou zadními trakty domů stojících v ulicích Petrské, Zlatnické i Poříčské třídy. Fara (původně zde stál středověký dům) byla v letech 1893-1894 podle návrhu A. Wiehla novogoticky upravena a fasáda ozdobena sgrafitovými obrazy českých patronů podle kartonů C. Kloučka z roku 1894. Objekt čp. 1154 vpravo pochází ještě ze staré zástavby Biskupského dvora. V roce 1936 bude vystřídán funkcionalistickou novostavbou. Kolem roku 1900 A view of the Church of St Peter from the north, from Biskupská Street. The Church was originally a Romanesque basilica dating to the second half of the 12th century when it was founded as the church of the German merchants who had their settlement here. The architectural history of the ecclesiastic building is rich. In the 14th to 15th centuries it was remodelled in Gothic style and extended. Following large fires in the 17th century it was remodelled in Baroque style, and in the years 1874-1879 it was again remodelled in Neo-Gothic style by J. Mocker. On the left we can see four buildings, Nos. 1139 to 1136, of which the tallest building is the St Peter vicarage, a large structure with a U-shaped plot, and with a large garden surrounded by the rear wings of houses standing in the adjacent streets: Petrská, Zlatnická, and Poříčská. The vicarage (standing on the site of the original mediaeval house) was remodelled in Neo-Gothic style in the years 1893-1894 to the plans of A. Wiehl, and the facade is decorated with sgraffiti of Czech patron saints, based on the sketches of C. Klouček of 1894. Building No. 1154 on the right dates back to the old development of the Biskupský Courtyard. In 1936 it was replaced by a new Functionalist building. Around 1900.

klíčová slova u svatého Petra kostel chrám church temple Petrská čtvrť St Peter´s Quarter Nové Mesto the New Town zvonice belfry 1900 věže tower historická Praha stará Praha old Prague photo old Prague postcards old Prague historical Prague staré fotografie Prahy staré pohlednice Prahy Biskupská hodiny clock

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2019 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona