home

Prašná brána

Prašná brána
ID fotografie 01025
titulek Prašná brána
popis

Prašná brána s přilehlými krámky a kostelem sv. Vojtěcha v pohledu od domu U Hybernů. Od 13. století střežila v těchto místech vjezd do Starého Města stará brána, později pro svou zchátralost zvaná Odraná. V roce 1475 začali z popudu krále Vladislava Jagellonského stavět o něco dál stavitelé Václav ze Žlutic a brzy po něm M. Rejsek bránu novou - tak se i zpočátku nazývala. Věž měla spíše reprezentační než obranný charakter a bohatou výzdobou měla odpovídat významu sousedního Králova dvora, s kterým ji spojoval ochoz. Avšak po trvalém přesídlení krále na hrad v roce 1484 zůstala celá staletí nedokončena. Dnešní název Prašná vznikl až kolem roku 1700, kdy zde byl dočasně sklad střelného prachu. Nedokončená stavba chátrala a za pruských válek byla značně poškozena. Proto v roce 1799 došlo k odstranění její poničené výzdoby. V roce 1822 zde byly instalovány hodiny a upravena střecha. Dnešní novogotická podoba věže pochází z let 1878-1886, kdy J. Mocker zmnožil výzdobu průčelí, odstranil hodiny a objekt nově zastřešil. Obchůdky po pravé straně zde byly vystavěny pražskou obcí v roce 1816 náhradou za dřevěné krámky obchodníků stojící do té doby na Koňském trhu u ulice Na můstku. Kolem roku 1900 byly objekty a pozemky na místě bývalých králodvorských kasáren, v rámci jedné z největších pozemkových spekulací té doby v Praze, vykoupeny Živnostenskou bankou. Po jejich rozparcelování zde mělo být postaveno mj. 11 obytných činžovních domů. Obecní rada ale v roce 1902 rozhodla o výstavbě vlastního Obecního domu, následně odkoupila část těchto pozemků od banky a současně vykoupila krámky obchodníků. Ti využili příležitost - požadovali a nakonec dostali za své krámky přímo pohádkové ceny. Např. hodinář Šťastný za prostor necelých 10 m2 dostal 200 tisíc korun (v té době cena rohového dvoupatrového domu v centru)! The Powder Tower with adjacent small shops and the Church of St Engelbert as seen from the U Hybernů Building. From the 13th century the entrance to the Old Town was guarded by a gate standing on this site, and which in the course of time decayed so much that popular parlance began to dub it Odraná (The Tattered One/Gate). So in 1475 King Vladislav Jagiello ordered the construction of a new gate which was built a few yards away from the original one by Václav of Žlutice and later Matěj Rejsek of Prostějov. Actually, the New Gate, as it was at first called, was rather meant to impress than to serve any defensive purposes, and the rich decoration of the structure was to be in accord with the importance of the adjacent Royal Court which was linked with the Gate by a bridge. However, after the King’s permanent removal to the Castle in 1484, the Gate remained unfinished for centuries. It received its current name due to the fact that in 1700 the building served as a temporary storage place for gun- powder. In the meantime the unfinished structure continued to dilapidate and, moreover, was seriously damaged during the Prussian wars and so the damaged decoration was removed from the gate after 1799. The year 1822 saw the installation of a clock and the repair of the roof. The present Neo-Gothic appearance of the tower dates to the years 1878-1886 when J. Mocker added new decoration to the front, removed the clock and put a new roofing on the Gate. The small shops on the right were constructed by the Prague Municipality in 1816 to replace the old wooden stalls standing until then in the Horse Market and at Můstek. Around the year 1900 the buildings and lots on the site of the former Royal Court Barracks were purchased by the Trade Bank in what must have been one of the largest Prague land speculations of the time. After its parcelling out the area should have been used for the building of 11 residential buildings. However, in 1902 the Town Council decided on the construction of its own representative Municipal Building, and purchased the lots from the Trade Bank, as well as the little shops adjacent to the Powder Tower from their owners. This was really the luckiest hour of their lives as they grabbed the opportunity and demanded the highest imaginable price - and got it. Thus e.g. the watch maker Šťastný received for his premises of 10 square metres the incredible sum of 200 thousand crowns (at that time the price of a three-storey building in the centre of Prague)!

klíčová slova Prašná brána The Powder Tower historická Praha stará Praha old Prague photo old Prague postcards old Prague historical Prague staré fotografie Prahy staré pohlednice Prahy Staré Město Old Town colored kolorovaná kolorovaný světlotisk věže tower

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2019 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona