home

Šítkovská náplavka

Šítkovská náplavka
ID fotografie 02586
titulek Šítkovská náplavka
popis

Šítkovská náplavka s jižní částí Vojtěšské čtvrti - stav před asanací V jejím průběhu byla zbořena celá konfigurace budov po pravé straně a nová trasa zvýšeného a rozšířeného nábřeží byla vedena v linii od třetí okenní osy mlýnské budovy čp.249 . Na něm pak byly postupně, v nových stavebních blocích, vybudovány nájemní domy dle projektů nejvýznačnějších architektů doby. Mlýnské budovy v levé části snímku přetrvaly asanaci - byly zbořeny až v roce 1927, kdy jejich místo zaujal objekt Spolku výtvarných umělců (SVU) Mánes. V těchto místech bylo zpravidla rušno, v létě se zde těžil písek ze dna řeky, v zimě probíhalo ledování - vysekávání ledových ker pro potřeby pražských potravinářských živností. Obě tyto činnosti prováděly tradičně obyvatelé nedalekého Podskalí. Na idylickém obrázku z konce 19. století vidíme Šítkovskou vodárenskou věž, která celá staletí dodávala vodu do kašen a studní této části města. Za ní je Vávrův mlýn, čp. 251, a vpravo další mlýnská budova, čp. 249, s hranatým průčelím z roku 1880, zakrývající starší objekt. Poštou 1899

klíčová slova Praha Prague Nové Mesto New Town Vojtěšská čvrť mlýn mill vodárenská věž Mánes řeka river Vltava loď loďky ship boats parník steamboat Šítkovské náplavka poštou známka 1899

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2019 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona