home

Šítkovská náplavka

Šítkovská náplavka
ID fotografie : 02586
titulek : Šítkovská náplavka
 
popis :

Šítkovská náplavka s jižní částí Vojtěšské čtvrti - stav před asanací V jejím průběhu byla zbořena celá konfigurace budov po pravé straně a nová trasa zvýšeného a rozšířeného nábřeží byla vedena v linii od třetí okenní osy mlýnské budovy čp.249 . Na něm pak byly postupně, v nových stavebních blocích, vybudovány nájemní domy dle projektů nejvýznačnějších architektů doby. Mlýnské budovy v levé části snímku přetrvaly asanaci - byly zbořeny až v roce 1927, kdy jejich místo zaujal objekt Spolku výtvarných umělců (SVU) Mánes. V těchto místech bylo zpravidla rušno, v létě se zde těžil písek ze dna řeky, v zimě probíhalo ledování - vysekávání ledových ker pro potřeby pražských potravinářských živností. Obě tyto činnosti prováděly tradičně obyvatelé nedalekého Podskalí. Na idylickém obrázku z konce 19. století vidíme Šítkovskou vodárenskou věž, která celá staletí dodávala vodu do kašen a studní této části města. Za ní je Vávrův mlýn, čp. 251, a vpravo další mlýnská budova, čp. 249, s hranatým průčelím z roku 1880, zakrývající starší objekt. Poštou 1899

 
klíčová slova :
Praha Prague Nové Mesto New Town Vojtěšská čvrť mlýn mill vodárenská věž Mánes řeka river Vltava loď loďky ship boats parník steamboat Šítkovské náplavka poštou známka 1899

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2018 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona