Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 

Služby

všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) upravují práva a povinnosti, vznikající při nákupu fotografií z fotobanky Fotogen (www.fotogen.cz).

Veškerý materiál ve fotobance je určen k nevýhradnímu užití.

Provozovatelem fotobanky Fotogen je společnost

SKILL production s.r.o.
Zarámí 92, 760 01 Zlín
IČ 27752500, DIČ CZ27752500

Provozovatelem platební brány GP webpay je společnost

Global Payments s.r.o.
V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10
IČ 04235452, DIČ CZ04235452

Pojem „fotografie“ v rámci VOP zahrnuje veškeré fotografie, snímky nebo jiné materiály v digitální podobě a jakékoliv textové informace s nimi související (popisky, klíčová slova), obsažené ve fotobance.

Objednávka fotografií

Ceny u jednotlivých náhledů a licencí jsou uvedeny bez DPH, DPH dle platných předpisů a zákonů bude přičtena v procesu zpracování objednávky, uživatel obdrží přesný přehled o ceně včetně DPH ještě před dokončením objednávky a vlastní platbou.

Zákaznický účet:

Nákup fotografií není podmíněn registrací zákazníka. Při první objednávce svázané s daným klientským e-mailem bude automaticky vytvořen přístup k uživatelskému účtu, který se aktivuje po prvním přihlášení. Přihlašovací údaje budou zaslány na e-mail. Využívání účtu je zcela dobrovolné, účet není potřeba pro žádnou příští objednávku. Slouží jen jako doplňková služba, díky níž lze získat přehled o uskutečněných nákupech s možností stáhnout si zakoupené fotografie, pokud by například došlo ke ztrátě e-mailu s odkazem ke stažení.

Nákupní košík:

Jednotlivé fotografie můžete vkládat do košíku skrze tlačtko s ikonou košíku, fotografii vybíráte vždy spolu s požadovanou licencí, tedy podmínkami užití (viz dále), tj. každá licence má své vlastní tlačítko košíku. Chcete-li uskutečnit objednávku do košíku vložených fotografií, přejděte na stránku s košíkem prostřednictvím ikony košíku vpravo nahoře.

Dokončení objednávky:

Před potvrzením objednávky musíte zkontrolovat a případně změnit či doplnit vaše fakturační a dodací údaje pro danou objednávku. Poté objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „zaplatit klasicky“ nebo „zaplatit online“, čímž vyjadřujete souhlas s těmito VOP a potvrzujete, že jste se s nimi seznámili a znáte přesnou cenu za objednaný materiál, zahrnující daň a příp. další poplatky za služby, ještě před odesláním objednávky.

VOP budou uživateli zaslány i jako příloha e-mailu se souhrnem učiněné objednávky.

Platební podmínky:

Fotografie lze uhradit klasicky převodem na účet nebo online, a to platební kartou či převodem prostřednictvím platební brány GP webpay, kterou provozuje společnost Global Payments, sesterská společnost České spořitelny. Na platební bránu budete přesměrováni po kliknutí na tlačítko „provést platbu“. Výzva a odkaz na uskutečnění platby vám rovněž bude doručen na kilentský e-mail nebo bude k dispozici na vašem klientském účtu pod příslušnou objednávkou.

Při volbě klasické platby převodem na účet budou uživateli zaslány platební údaje na jeho klientský e-mail.

Dodání fotografií:

Objednané fotografie ke stažení obdržíte v případě platby online ihned po uhrazení ojednávky. Budou vám k dispozici skrze příslušné URL odkazy zaslané na váš klientský e-mail, a zároveň v přehledu objednávek po přihlášení k vašemu klientskému účtu. V případě klasické platby převodem na účet je nutno počítat s uvolněním odkazů v řádu dnů, tj. až bude transakce zpracována.

Všechny fotografie jsou ve formátu JPEG, velikost delší strany u L licencí je nejčastěji 1024 px, u XL 4800–5200 px.

Reklamace, vrácení platby

Do sedmi dnů od uskutečnění nákupu může zákazník požadovat vrácení peněz za fotografii, kterou nebylo technicky možné stáhnout a provozovatel nebyl schopen danou fotografii ani na výzvu dodat. Vrácení peněz můžete požadovat také v případě, že stažená fotografie má technické závady nebo její kvalita evidentně neodpovídá zakoupené licenci.

Za technické závady nelze považovat znaky, pro dobové fotografie a pohlednice a tehdejší používané technologie tisku typické, tj. patinu, vinětaci, lomy, šum v obrázku, text v obrázku apod., provozovatel umožňuje zákazníkovi se pomocí i relativně velkých náhledů ještě před samotnou koupí se všemi těmito typickými znaky seznámit.

Případné další úpravy fotografií k zákazníkem zamýšlenému účelu (tj. typicky úprava úrovní, křivek, saturace, příp. koloroování, ořezy apod.) činí sám zákazník, ať již sám či prostřednictvím třetích stran (typicky grafika či grafického studia), na poskytnutí zakoupeného materiálu k úpravám třetí straně není nahlíženo jako na zneužití. Provozovatel nabízí prostřednictvím fotobanky obrazový materiál převážně v původní podobě, tj. bez jakýchkoli dodatečných úprav.

Není možné nárokovat vrácení částky za zakoupenou fotografii v případě, pokud je tato bez závad, tj. odpovídá náhledu, ale byla zakoupena omylem, tj. díky nepozornosti zákazníka nebo s neodpovídající licencí.

Výjimkou může být situace, kdy zákazník zakoupí nižší licenci, ale uvědomí si, že k požadovanému totožnému účelu potřebuje u totožné fotografie licenci vyšší, pak je ovšem nejdříve nutno zakoupit i vyšší licenci a teprve poté požádat provozovatele o vrácení částky za zakoupenou nižší licenci, v takovém případě bude vrácena částka, snížená o 20 %, tzn. o provizi provozovatele platební brány a administrační náklady provozovatele fotobanky, související s procesem vrácení platby.

Za výběr a nákup správné fotografie (licence) plně zodpovídá zákazník.

Řešení případných sporů

Všechny případné spory vzniklé mezi provozovatelem a zákazníkem se obě strany zavazují řešit především vzájemnou dohodou. Zákazník nejdříve kontaktuje provozovatele písemnou formou žádosti, odeslanou doporučeně na adresu SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, ve lhůtě 14 dnů od události, kterou považuje zákazník za spornou. Provozovatel se zavazuje adekvátním způsobem reagovat nejpozději ve lhůtě 14 dnů od obdržení této písemnosti.

Zákazník prohlašuje, že si je vědom specifičnosti produktu, který kupuje, tj. že se na něj nemohou vztahovat veškerá běžná ustanovení příslušného zákoníku o vrácení zboží.

Zákazník i provozovatel berou na vědomí, že pokud nedojde ke vzájemné dohodě mezi zákazníkem a provozovatelem, mimosoudní řešení všech těchto sporů spadá do pravomoci České obchodní inspekce, více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na adrese www.coi.cz/informace-o-adr.

Práva k použití fotografií

Práva a povinnosti, jak nakládat se zakoupenou fotografií, se udělují jednorázově prostřednictvím licence, a to pouze pro vámi uhrazený účel či účely použití fotografie. Je zakázáno jednu a tutéž fotografii využívat pro různé účely, jsou-li tyto definované různými licencemi s výjimkou některých situací, kdy je zakoupena vyšší licence, pak je možno pro totožný účel použít bezplatně i nižší licenci, typicky kupř. zakoupení licence XL2, kdy bude motiv dominantně použit kupř. na obal tištěné verze časopisu, pak je možno použít bezplatně tentýž obrázek na obálku elektronické verze, stejná situace je v případě, že se zakoupí vyšší licence pro obal tištěné knihy, pak je možno bezplatně použít nižší licenci i pro webu kupř. za účelem jejího prodeje v eshopu apod.

Fotobanka definuje šest typů licencí (viz dále), které kombinují kvalitu (rozlišení) fotografie s účelem použití.

Uživatel ručí za správné zařazení požadovaného materiálu, týkající se účelu a rozsahu použití a je si vědom možných i trestněprávních následků v případě neoprávněného použití (typicky použití materiálu, zakoupeného pro web, k tiskovým účelům, zakoupení licence pro vedlejší obsah díla a užití materiálu jako hlavní části díla apod.) a nese za takové neoprávněné užití plnou zodpovědnost.

U tzv. editorial použití, tedy u použití ke zpravodajským účelům, je nutno uvést i zdroj, tj. „zdroj: www.fotogen.cz“.

Licence

Licence L1 – fotografie velikosti L v nižším rozlišení, účel použití VEDLEJŠÍ DÍLO

Pod pojmem „vedlejší dílo“ se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům a editorial, tedy zpravodajským účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla, v případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.

Licence XL1 – fotografie velikosti XL ve vyšším rozlišení, účel použití VEDLEJŠÍ DÍLO

Pod pojmem „vedlejší dílo“ se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla, v případě užití k tisku.

Typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.

Licence L2 – fotografie velikosti L v nižším rozlišení, účel použití HLAVNÍ DÍLO

Pod pojmem „hlavní dílo“ se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či výslednému dílu zcela dominuje, v případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu (nikoli však hlavička webu, nabízeného jako šablona), součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.

Licence XL2 – fotografie velikosti XL ve vyšším rozlišení, účel použití HLAVNÍ DÍLO

Pod pojmem „hlavní dílo“ se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či výslednému dílu zcela dominuje, v případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor (mj. i restaurací, ubytovacích zařízení apod.), součást tištěné reklamy, příp. i elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.

Licence L3 – fotografie velikosti L v nižším rozlišení, účel použití DALŠÍ PŘÍJEM

Pod pojmem „další příjem“ se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu, v případě na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice, hlavička šablony webu apod.

Licence XL3 – fotografie velikosti XL ve vyšším rozlišení, účel použití DALŠÍ PŘÍJEM

Pod pojmem „další příjem“ se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu, v případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod. Tento druh licence je nutno zakoupit i v případě, že se sice jedná např. o elektronickou hru, ale prodává se na fyzickém nosiči s tištěným obalem.

Neoprávněné použití fotografií

Fotografie nesmí být použity jako součást loga, registrované obchodní známky nebo obchodní značky. Je vyloučeno používání fotografií pro pornografické účely, urážlivé, nebo hanlivé materiály nebo nezákonné účely.

Fotobanka umožňuje stahování tzv. náhledových fotografií, což jsou fotografie v nízkém rozlišení opatřené ochranným znakem (vodoznakem), na váš počítač. Jejich užívání v počítači slouží pouze pro usnadnění výběru správné fotografie, tj. k tvorbě návrhů pro soukromé (interní) posouzení a na testování. Nemáte oprávnění používat náhledové fotografie v jiném rozsahu či účelu či poskytnout toto oprávnění jiné osobě. Náhledové fotografie tak nemohou být použity v žádném vámi (či vaší společností) distribuovaném výsledném produktu.

Ochrana a zpracování osobních údajů (GDPR)

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

Správce osobních údajů

Provozovatel fotobanky, společnost SKILL production s.r.o., IČ 27752500, Zarámí 92, 760 01 Zlín, vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Vaše osobní údaje pocházejí přímo od Vás jakožto od zákazníka.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je zákazník správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Jsou to především adresní a identifikační údaje, sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci zákazníka (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, sídlo, IČO, DIČ) a údaje umožňující kontakt se zákazníkem (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné obdobné informace) a další údaje nezbytné pro naplnění smluvního vztahu.

Kategorie příjemců osobních údajů

• smluvní partneři správce, s jejichž plněním plnění podle smlouvy souvisí
• finanční ústavy
• státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

Účel zpracování osobních údajů

• naplnění smluvního vztahu (uskutečnění transakce)
• ochrana práv správce
• archivnictví vedené na základě zákona
• plnění zákonných povinností ze strany správce
• statistické účely

Práva zákazníka

Zákazník má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Zákazník má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, příp. je sám upravil v administračním rozhraní, do kterého má přístup jen konkrétní zákazník po uskutečnění obchodu.

Zákazník má právo na to, aby správce zlikvidoval osobní údaje, které o zákazníkovi zpracovává, pokud jsou splněny zejména zákonné podmínky a zákazník o to požádá.

V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Veškeré osobní údaje, které uživatel uvede při objednávce zboží nebo při dotazu ve formuláři, budou pokládány za důvěrné v souladu se zákonem číslo 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a informací, správe se zavazuje, že tyto údaje bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami fotobanky a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek či o ně nebyl požádán orgánem veřejné správy, tedy např. FÚ, Policií ČR apod.

FAQ – nejčastěji kladené dotazy

Jaký je rozdíl mezi jednotlivými licencemi?

Licence L1 – fotografie velikosti L v nižším rozlišení, účel použití VEDLEJŠÍ DÍLO

Pod pojmem „vedlejší dílo“ se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům a editorial, tedy zpravodajským účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla, v případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.

Licence XL1 – fotografie velikosti XL ve vyšším rozlišení, účel použití VEDLEJŠÍ DÍLO

Pod pojmem „vedlejší dílo“ se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla, v případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.

Licence L2 – fotografie velikosti L v nižším rozlišení, účel použití HLAVNÍ DÍLO

Pod pojmem „hlavní dílo“ se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či výslednému dílu zcela dominuje, v případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu (nikoli však hlavička webu, nabízeného jako šablona, v takovém případě je nutno volit licenci L3), součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.

Licence XL2 – fotografie velikosti XL ve vyšším rozlišení, účel použití HLAVNÍ DÍLO

Pod pojmem „hlavní dílo“ se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či výslednému dílu zcela dominuje, v případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.

Licence L3 – fotografie velikosti L v nižším rozlišení, účel použití DALŠÍ PŘÍJEM

Pod pojmem „další příjem“ se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu, v případě na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice, hlavička šablony webu apod.

Licence XL3 – fotografie velikosti XL ve vyšším rozlišení, účel použití DALŠÍ PŘÍJEM

Pod pojmem „další příjem“ se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu, v případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod. Tento druh licence je nutno zakoupit i v případě, že se sice jedná např. o elektronickou hru, ale prodává se na fyzickém nosiči s tištěným obalem.

Jakou licenci mám zvolit, chci-li objednat materiál pro použití na webovém portálu v článku?

V takovém případě se jednoznačně jedná o licenci L1, kdy obrazový materiál slouží jen k ilustrativním, doplňkovým či zpravodajským účelům, nebo jako editorial.

Jakou licenci mám zvolit, chci-li objednat materiál pro použití na titulní straně tištěného magazínu?

V takovém případě se jednoznačně jedná o licenci XL2, kdy obrazový materiál podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či výslednému dílu zcela dominuje, zároveň však není sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.

Jakou licenci mám zvolit, chci-li objednat materiál pro použití v tištěném kalendáři?

V takovém případě se jednoznačně jedná o licenci XL3, kdy obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu, je nám však jasné, že celková částka za 13, resp. 53 (v případě týdenního kalendáře) je extrémní, proto připravujeme samostatnou speciální licenci „kalendář“, kde budou cenové podmínky výhodnější nežli u XL3.

Pokud budete mít zájem o vydání kalendáře ještě předtím, než začneme tuto speciální licenci nabízet, napište nám, pokusíme se vám vyjít s cenou vstříc tak, aby to bylo pro obě strany únosné a zajímavé.

Jak je možné za fotografie zaplatit?

Fotografie lze uhradit buď klasicky převodem na účet nebo online, a to platební kartou či převodem prostřednictvím platební brány GP webpay, kterou provozuje společnost Global Payments Europe, s.r.o.

Jiný druh platby je možný jen ve zcela výjimečných případech (na vyžádání, napište nám), v případě dohody na takovém způsobu platby nutno ovšem počítat s příplatkem za individuální zpracování transakce ve výši 20 % do částky 1 000 Kč bez DPH včetně, nad tuto částku pak ve výši 10 %.

Kdy zakoupenou fotografii obdržím?

V případě zakoupení fotografie je tato k dispozici ke stažení okamžitě po uskutečnění platby online. Odkaz ke stažení fotografie bude odeslán na Váš klientský e-mail bez ohledu na to, zda využíváte klientský účet. Tentýž odkaz ke stažení bude k dispozici i v přehledu objednávek po přihlášení k účtu.

V případě klasické platby převodem bude odkaz ke stažení distribuován e-mailem až po potvrzení přijetí platby, což může trvat i několik dnů.

Je nutné se pro nákup fotografií registrovat?

Není, nákup není podmíněn registrací.

Při první objednávce svázané s daným klientským e-mailem bude automaticky vytvořen přístup k uživatelskému účtu, který se aktivuje po prvním přihlášení.

Využívání účtu je zcela dobrovolné, není potřeba pro žádnou příští objednávku.

Účet slouží jen jako doplňková služba, díky níž lze získat přehled o uskutečněných nákupech s možností stáhnout si zakoupené fotografie, pokud by například došlo ke ztrátě e-mailu s odkazem ke stažení.

Jak funguje vyhledávání fotografií?

Každá fotografie ve fotobance je podrobně popsána souborem klíčových slov (štítků), pomocí kterých ji lze snadno vyhledat. Všechna klíčová slova jsou v českém jazyce s diakritikou, některá mají také svůj ekvivalent v angličtině, někdy i v jiných jazycích. Vyhledávání lze zúžit volbou formátu fotografie.

Vyhledávání jednoho výrazu:

Buď zadejte hledaný výraz nebo vyberte z nabídky již existující výraz a stiskněte Enter.

Vyhledávání více výrazů najednou:

Buď zadejte hledaný výraz nebo vyberte z nabídky již existující výraz a stiskněte Tabulátor či čárku, čímž dojde k přidání výrazu do vyhledávacího dotazu. Odebrat výraz z dotazu lze buď pomocí křížku nebo Backspace. Jakmile sestavíte vyhledávací dotaz z požadovaného počtu výrazů, stiskněte Enter či lupu. Takto budou vyhledány fotografie, které odpovídají VŠEM zvoleným výrazům.

Vyhledávání více výrazů najednou s podmínkami:

Postupujte stejně jako výše, avšak před potvrzením vyhledávacího dotazu skrze Enter či lupu změňte označení hledaného výrazu. To se provádí dvojitým kliknutím na příslušný výraz, čímž dojde k barevné změně výrazu. Zeleně označené (a podtržené) výrazy jsou vzájemně ve vztahu "nebo", takže budou vyhledány ty fotografie, které odpovídají NĚKTERÝM z těchto výrazů. Fialově označené (a přeškrtnuté) výrazy mají význam negace, takže budou vyhledány ty fotografie, které daný výraz NEOBSAHUJÍ. V rámci vyhledávacího dotazu lze jednotlivá označení kombinovat.

Příklad: Sestavíte-li čtyřvýrazový dotaz [STAVBA] [PRAHA] [BRNO] [KARLŮV MOST], pak budou vyhledány fotografie se stavbou, které souvisí buď s Prahou nebo Brnem, a zároveň neobsahují Karlův most.

K čemu slouží vyhledávací volba Zkusím štěstí?

Pokud nehledáte konkrétní fotografii, bude Vám skrze tuto volbu nabídnut nahodilý výběr fotografií z fotobanky. Třeba v něm najdete tu, po které toužíte!

Jak mohu získat odkaz na konkrétní fotografii?

Odkaz na fotografii lze získat kliknutím na tlačítko Zkopírovat odkaz v režimu zobrazení jednotlivých fotografií. URL adresa odkazu se zkopíruje do schránky.

Pokud si stáhnu náhledovou fotografii, mohu ji dále využívat?

Náhledová fotografie slouží pouze k usnadnění výběru pravé fotografie, k posouzení či soukromému testování.

Je zakázáno ji jakkoliv upravovat, retušovat, zveřejňovat nebo dále šířit ve formě kopií. Chcete-li fotografii například přeposlat známému, použijte URL odkaz na fotografii.

Bude verze fotobanky v angličtině?

Ano, v brzké době připravujeme spuštění verze v angličtině na samostatné doméně.

Mám námět na vylepšení, našel jsem chybu apod., jak vás mohu kontaktovat?

Za jakoukoli zpětnou vazbu budeme velmi vděčni, oslovte nás z jakéhokoli smysluplného důvodu prostřednictvím formuláře, budeme co nejdříve reagovat.

Mám vlastní sbírku pohlednic, rád bych ji fotobance nabídnul, jak mám postupovat?

Navštivte, prosím, stránku „chcete vydělávat s námi“ a nezávazně nám učiňte nabídku prostřednictvím formuláře, co nejdříve poté vás budeme kontaktovat a vyměníme si bližší informace.

plány a ceny

Abychom vyšli vstříc zájemcům o pravidelný odběr obrazového materiálu, resp. o odběr většího množství, připravujeme po vzoru ostatních fotobank cenové plány, prostřednictvím kterých si budete moci předplatit odběr materiálu s výhodnější cenou nežli standardně, tj. na základě jednotlivých objednávek (jednotlivé objednávky však zůstanou zachovány).

Pokud víte již nyní, že byste rádi využívali našich služeb častěji, spojte se s námi prostřednictvím formuláře níže, určitě najdeme společnou řeč a výhodnější individuální ceny vám budeme schopni poskytnout již teď.

pošlete nám dotazy či připomínky

Formulář je dočasně mimo provoz, děkujeme za pochopení.

kontakty

Provozovatel fotobanky Fotogen:

SKILL production s.r.o.
Zarámí 92, 760 01 Zlín
IČ 27752500, DIČ CZ27752500
info@fotogen.cz

Provozovatel platební brány GP webpay:

Global Payments s.r.o.
V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10
IČ 04235452, DIČ CZ04235452

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa