home

Cukrovar ve Zvoleněvsi

Cukrovar ve Zvoleněvsi
ID fotografie 00759
titulek Cukrovar ve Zvoleněvsi
popis

Cukrovar ve Zvoleněvsi Původní cukrovar ve Zvoleněvsi dal v roce 1859 postavit císař Ferdinand I., jako majitel zvoleněvského panství. Stavba byla svěřena pražskému staviteli Josefu Kudlaczkovi, strojní zařízení dodala firma Daněk a Hubr. Od počátku byla výroba zaměřena na konzumní cukr – krystal, pilé, kostky a melis. Produkce dosahovala až 60 000 tun ročně. Protože produkce nebyla dostatečně rentabilní, byl závod roku 1888 pronajat, rafinerie byla zrušena a nadále byl vyráběn jen surový cukr. Denní zpracování se zvýšilo na 100 000 tun ročně a rozsahem výroby suroviny se dostal na první místo v Rakousko- Uhersku. V roce 1909 proběhla další velká modernizace cukrovaru, která výrazným způsobem vyřešila problémy s dostatkem vody a úplné elektrické osvětlení. V dubnu 1921 vypukl v kotelně cukrovaru požár, který zničil celou továrnu kromě vápenky elektrárny a paradoxně kotelny. Následovalo patnáct měsíců intenzivních stavebně-strojních prací. Rozsáhlou rekonstrukci provedla firma V. Nekvasil společně s firmami V. Beneš, J. Brát a M. Blecha. Na dodávkách strojního zařízení se rozhodující měrou podílela firma Škoda. Nově vybudovaná novostavba závodu vyhovovala tehdejším nejmodernějším požadavkům cukrovarnického průmyslu. Nová hlavní výrobní budova surovárny má charakteristicky podélně rozvinutou hmotou s pravidelným členěním bočních fasád s vysokými okny přes všechna vestavěná podlaží varny a s architektonicky výrazně řešenými štíty s dekorativními prvky symbolizující homole cukru. V rovině střešního pláště se uplatnila hmota světlíků a nástavba vodní věže. Hlavní výrobní budova je spojena mostovou konstrukcí dopravníku s budovou cukerného skladu. Až do šedesátých let minulého století cukrovar pracoval na dožívajícím strojním zařízení, převážně z doby rekonstrukce po požáru. V šedesátých letech, tak jako v ostatních cukrovarech, se začalo s obnovou nejvíce opotřebovaného strojního parku. Během dalších rekonstrukcí v sedmdesátých a osmdesátých letech byla postavena nová vápenka, výtah pro příjem řepy, proběhla rekonstrukce kotelny, trafostanice. Veškeré rekonstrukce se však nijak výrazně neprojevily na celkovém vzhledu cukrovaru. V doposud funkčním a provozuschopném závodě byla výroba ukončena v závěru roku 2001. LITERATURA A PRAMENY Daniel Froněk, Antonín Lanc, Listy cukrovarnické a řepařské Neprošlo poštou.

klíčová slova Česká republika Česko Československo Czech Republic Tschechische Republik Cseh Köztársaság Czechy fotografie photo historické historie history pohlednice postcard staré old trať dráha železniční železnice Zvoleněves Středočeský kraj továrna fabrika factory Fabrik cukrovár cukrovár sugar refinery Zuckerraffinerie komín Schornstein chimney neprošlo poštou

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2022 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona