home

Průlomu U klíčů

Průlomu U klíčů
ID fotografie 00944
titulek Průlomu U klíčů
popis

Stav po zástavbě průlomu U klíčů. Čtvrtá a konečná etapa, spočívající v tom, že v těchto místech byla vytyčena nová trasa a šířka Karmelitské, položeny koleje a zbytek prostoru zastavěn. V období 1912-1913 zde vzniklo několik nových domů, stylově různorodých, z nichž jeden byl dokončen až po roce 1918. Na záběru vlevo je dobře vidět celá západní strana bývalé Karmelitské uličky, kterou tvoří blok tří domů, z nichž dva krajní jsou nárožní. Rok 1925. The situation after building up the opening U Klíčů (The Keys). he fourth and final stage, consisting in demarcating the new route, and the new width of Karmelitská Street, laying down new rails, and building in the remaining space. Between 1912-1913, several new houses of various styles arose here, one of them being finished as late as after 1918. On the left side of the picture, one can well see the whole western part of the former Karmelitská Lane, formed by a block of three houses, two of them being on corner plots. Around 1925.

klíčová slova historická Praha stará Praha Malá Strana old Prague photo old Prague postcards old Prague historical Prague staré fotografie Prahy staré pohlednice Prahy the Lesser Town průlom U klíčů 1925 ulice street church temple kostel chrám Svatého Mikuláše

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2020 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona