home

Sněmovní ulice

Sněmovní ulice
ID fotografie 00948
titulek Sněmovní ulice
popis

Sněmovní ulice. Pohled přibližně z poloviny délky ulice směrem k jihu. Vlevo je část průčelí sněmovny, uprostřed zadní dvoutrakt paláce Smiřických v Thunovské ulici, která protíná ulici Sněmovní. Na konci západní strany ulice, v těch místech zúžené (za lucernou), vidíme bok budovy C. a k. zemského místodržitelství, čp. 1. Poblíž vpravo je portál vchodu rohového domu U zlatého stromu, nebo též Kolovratského, bývalé fary sv. Mikuláše. Do míst na záběru se dle novějších průzkumů klade vznik nejstaršího pražského tržiště a města vůbec. Rok 1908. Sněmovní Street. A view from approximately half-way along the street, southwards. On the left, part of the front of the assembly building; in the middle, the rear double wing of the Smiřický Palace in Thunova Street, which intersects Sněmovní Street. At the end of the western side of the street, where it narrows (behind the lamp), one can see the side of the office building of the Imperial Royal Vice-Governor, No. 1. Nearby, on the right, is the entrance portal of the corner house U Zlatého stromu (The Golden Tree), also known as the Kolovratský House, the former St Nicholas parsonage. Following recent investigations, the origin of the oldest marketplace in Prague and the oldest settlement is believed to be located in the area in the picture. 1908.

klíčová slova ulice Sněmovní historická Praha stará Praha Malá Strana old Prague photo old Prague postcards old Prague historical Prague staré fotografie Prahy staré pohlednice Prahy the Lesser Town colored kolorovaná 1908 Svatého Mikuláše

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2020 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona