home

Západní část Malostranského náměstí

Západní část Malostranského náměstí
ID fotografie 01049
titulek Západní část Malostranského náměstí
popis

Západní část Malostranského náměstí s věžemi chrámu sv. Mikuláše „Seskupení tří hmot v různém půdorysném i výškovém řešení. K. I. Dientzenhofer za spoluúčasti A. Luraga prokázal své architektonické mistrovství, když nad převýšeným nezajímavým domem jezuitů a nižším rozložitým Grömlingovským palácem vztyčil dvojvěží chrámu sv. Mikuláše, které z tohoto úhlu pohledu ovládá prostor náměstí a jinak i celou Malou Stranu.” (V. Hlavsa, J. Vančura). Štíhlá zvonice chrámu od A. Luraga jakoby vyrůstala z Grömlingovského paláce; bez ní by celý komplex byl o něčem jiném. Snímek pochází z doby, kdy v této části náměstí ještě nebyly koleje pro tramvajovou dopravu. Ty sem položili až v roce 1900 po zbourání první části komplexu U klíčů. Na náměstí byla v té době jen konečná stanice koňky, jezdící přes Karlův most, jejíž koleje jsou mimo záběr. Kolem roku 1898. The western part of Malostranské Square with the towers of St Nicholas Church A grouping of three masses of material with differing elevation and ground-plan design. K. I. Dientzenhofer, in cooperation with A. Lurago, proved his architectural mastery when he erected the two towers of the St Nicholas Church over the uninteresting, somewhat higher, Jesuit house and the lower spread-out Grömling Palace. Viewed from this angle, they control the space of the Square and the entire Lesser Town (V. Hlavsa, J. Vančura). The slim belfry of the Church by A. Lurago seems to grow up naturally from the Grömling Palace; without it, the entire complex would be completely different. The picture comes from the time before there were rails for trams in this part of the Square. Rails were laid here in 1900, after the demolition of the first part of the complex U Klíčů (The Keys). At that time, in the Square, there was only a terminal stop for the horse tram running over the Charles Bridge, the rails of which are outside the picture. Around 1898.

klíčová slova historická Praha stará Praha old Prague photo old Prague postcards old Prague historical Prague staré fotografie Prahy staré pohlednice Prahy Malá Strana Lesser Town Malostranské náměstí the Lesser Town Square celkový pohled kolorovaná náměstí square church temple kostel chrám kandelábr lamppost ruční vozík handcart F.J. Jedlička 1898

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2019 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona