home

Muzeum království Českého

Muzeum království Českého
ID fotografie 02663
titulek Muzeum království Českého
popis

Národní muzeum a socha sv. Václava na Václavském náměstí. Muzeum království Českého na horním konci Václavského náměstí Muzeum bylo založeno v roce 1818 z iniciativy českých vlastenců z řad šlechty, jmenovitě F. A. Libštejnského z Kolovrat a Kašpara ze Šternberka. Prvním sídlem muzea byl Šternberský palác na Hradčanech, druhým pak od roku 1847 palác Nostický na Příkopech. V 70. letech 19. století se začalo hledat vhodné místo pro novou budovu. Na návrh F. L. Riegra bylo neobyčejně šťastně vybráno místo, kde do roku 1876 stála Koňská brána. Po jejím zboření zde ještě téměř 10 let bylo prázdné prostranství a teprve v roce 1885 se přistoupilo ke stavbě monumentální novorenesanční budovy muzea od J. Schulze, jehož návrh vyšel vítězně ze soutěže, které se zúčastnilo 27 architektů. Pozemek darovalo město, stavba probíhala pět let a náklady dosáhly částky téměř 2 miliony zlatých. Již koncem roku 1890 se do objektu začaly postupně stěhovat sbírky a 18. května 1891, tři dny po zahájení Jubilejní zemské výstavy, bylo muzeum slavnostně otevřeno. Kromě muzejních sbírek byl v budově zemský archiv, své místnosti tu měly Česká akademie císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění a Matice česká, ustavená pro vydávání českých knih. Při invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968 sovětští okupanti průčelí muzea bezdůvodně a barbarsky rozstříleli kulomety, aby vzápětí mohli prohlašovat, že jde o dílo kontrarevoluce. Dílo zkázy bylo v tomto prostoru dovršeno v 70. letech zcela nekompetentním rozhodnutím tehdejších komunistických orgánů o trase severojižní magistrály vedené před muzejní rampou, čímž bylo narušeno dřívější organické sepětí muzea s náměstím.

klíčová slova Praha Prague neprošlo poštou barevná kolorovaná color colored Nové Mesto New Town Národní muzeum socha statue sculpture svatého Václava Václavské náměstí Wenceslas Square Koňský trh novorenesance

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2019 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona