home

Severovýchodní strana Václavského náměstí

Severovýchodní strana Václavského náměstí
ID fotografie 03134
titulek Severovýchodní strana Václavského náměstí
popis

Severovýchodní strana Václavského náměstí v pohledu od nároží Vodičkovy ulice, pravděpodobně z věže domu U Lhotků Prvních pět domů zleva stojí dodnes - jsou to hotel Garni, n.čp. 825; dům U Šenfloků, čp. 824, s oblíbeným hostincem; dům čp. 823, dnes v rozsáhlé rekonstrukci; dům n.čp. 822, postavený v roce 1902 F. Buldrou, v němž měl ateliér fotograf G. Langhans a konečně budova s věží, n.čp. 821, postavená v letech 1906-1907 K. Jandou na místě domu U Černohorských - jednoho z nejzajímavějších na náměstí. V údobí 1637-1783 v něm bylo tzv. koňské právo. Každý kůň přivedený na zdejší trh zde musel být prohlédnut a zaregistrován, v případech sporů týkajících se zejména vad koní rozhodoval soud. Další čtyři domy až k Mariánské ulici budou v pozdějších letech nahrazeny novostavbami. Na místě největšího z nich, se čtyřhrannou věží (původně čp. 817 a 818), bude v roce 1954 postaven hotel Jalta. Ohrady před bývalým Aehrenthálským nárožím nám prozrazují, že se zde staví komplex bankovních budov. Rok 1906 The north-eastern side of Wenceslas Square as seen from the corner of Vodičkova, probably from the tower of the building U Lhotků 452 - The north-eastern side of Wenceslas Square as seen from the corner of Vodičkova, probably from the tower of the building U Lhotků The first five buildings on the left are still extant: the Hotel Garni (new No. 825), the building U Šenfloků (No. 824) housing a popular pub, the house No. 823, currently under complete reconstruction, the building new No. 822, built in 1902 by F. Buldra and, finally, new No. 821 with its tower, built in 1906-1907 by K. Janda on the site of U Černohorských House, one of the most remarkable buildings in the square, in the period 1637-1783 the location of the Horse Court. Each horse brought to the market had to be checked in there and registered. In disputed cases, especially those concerning flaws of sold horses, it was this court that passed the final verdict. Four other neighbouring buildings in the direction of Mariánská Street were later replaced by new structures. The largest of them, capped with a quadrangular tower (originally Nos. 817 and 818) was replaced in 1954 by the well-known Hotel Jalta. The time when the picture was taken is characterized by the protective fencing in front of the former Aehrenthaler corner behind which construction of a complex of bank buildings was taking place .

klíčová slova 1906 Národní muzeum povoz koňská vlečka dvoukolák tramvaj tram 9 hotel Garni fotografie photo historie pohlednice history postcard náměstí square Nové Mesto Praha Prague staré fotografie Václavák Václavské Wenceslas

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2020 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona