home

Muzeum království Českého

Muzeum království Českého
ID fotografie 03138
titulek Muzeum království Českého
popis

Muzeum království Českého na horním konci Václavského náměstí a pomník svatého Václava - Jeho autorem je nejvýznamnější český sochař přelomu 19. a 20. století, představitel monumentálního realismu a zakladatel novodobého českého sochařství Josef Václav Myslbek, který na něm pracoval více než třicet let. Spoluautory sousoší byli architekt Alois Dryák (architektonická úprava) a sochař Celda Klouček (ornamentální výzdoba). Sousoší je nejen symbolem české státnosti, ale též jakýmsi imperativně zdviženým prstem, ukazujícím na nezbytnost uchovávání základních kulturních a duchovních hodnot národa. Muzeum bylo založeno v roce 1818 z iniciativy českých vlastenců z řad šlechty, jmenovitě F. A. Libštejnského z Kolovrat a Kašpara ze Šternberka. Prvním sídlem muzea byl Šternberský palác na Hradčanech, druhým pak od roku 1847 palác Nostický na Příkopech. V 70. letech 19. století se začalo hledat vhodné místo pro novou budovu. Na návrh F. L. Riegra bylo neobyčejně šťastně vybráno místo, kde do roku 1876 stála Koňská brána. Po jejím zboření zde ještě téměř 10 let bylo prázdné prostranství a teprve v roce 1885 se přistoupilo ke stavbě monumentální novorenesanční budovy muzea od J. Schulze, jehož návrh vyšel vítězně ze soutěže, které se zúčastnilo 27 architektů. Pozemek darovalo město, stavba probíhala pět let a náklady dosáhly částky téměř 2 miliony zlatých. Již koncem roku 1890 se do objektu začaly postupně stěhovat sbírky a 18. května 1891, tři dny po zahájení Jubilejní zemské výstavy, bylo muzeum slavnostně otevřeno. Kromě muzejních sbírek byl v budově zemský archiv, své místnosti tu měly Česká akademie císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění a Matice česká, ustavená pro vydávání českých knih.

klíčová slova pomník sv. Václava fotografie photo historie pohlednice history postcard náměstí square Nové Mesto Praha Prague staré fotografie Václavák Václavské Wenceslas

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2020 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona