home

Knihkupectví a antikvariát Zikmunda Reacha

Knihkupectví a antikvariát Zikmunda Reacha
ID fotografie 03010
titulek Knihkupectví a antikvariát Zikmunda Reacha
popis

Velký ctitel staré Prahy, fotograf, sběratel a nakladatel. Jeho antikvariát, naposledy ve Skořepce č. 9, byl nabit knihami, mapami, rytinami, alby na známky, pohlednicemi, fotografiemi a vším možným o staré Praze. Reach kupoval obrazový materiál u starých pražských fotografů, např. Fridricha, Malocha, Eckerta, vykupoval pozůstalosti atd. V jeho archivu se ve 30. letech nacházelo prý kolem 7000 fotografií staré Prahy. Do Muzea hlavního města Prahy se jich dostalo hodně přes 500, od kabinetky po monstrformát, a okolo 3500 negativů. Kvalita staropražských fotografií vydávaných Zikmundem Reachem jako pohlednice (s linkami na adresní straně) je různá. Naprosto ostré záběry jsou pořízeny z původních negativů, ať již z archivu pražských fotografů, nebo z archivu Reacha. Technicky nejkvalitnější záběry jsou často signovány autorem fotografie a obvykle současně i Reachem. Řadu negativů pro vydávání pohlednic si nechával Reach také zhotovit ofotografováním originálních fotografií, od nichž neměl původní negativy. A to se někdy po technické stránce nepodařilo. Přesto i některé takové záběry jsou nedocenitelné, neboť se v lepší reprodukci prostě nedochovaly. Částečně naznačená Reachova celoživotní činnost má pro uchování archiválií staré Prahy mimořádný význam, což není obecně známé. Z hlediska provedení byly pohlednice tištěny nejméně od roku 1897, ale pravděpodobně ještě dříve, všemi základními reprodukčními technikami. Nejčastěji knihtiskem, světlotiskem, autotypií, technikou litografie a jejich kombinacemi. www.starapraha.cz

klíčová slova fotografie photo historie pohlednice history postcard Praha Prague restaurace hotel hospoda staré fotografie obchod knihkupectví Z. REACH antikvariát Skořepka

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2020 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona