home

Písně otroka

Písně otroka
ID fotografie 02850
titulek Písně otroka
popis

Umělecká dopisnice akad. malíře Jaroslava Procházky Svatopluk Čech - Z PÍSNÍ OTROKA Velikou pán milost činí, když svou zhrdá otrokyní, když smí otrok z číše píti těch, jež pánu patří, vnad, v bouři smyslů zapomníti hrotu, jenž se v duši ryje, mrhat poslední vzdor šíje, jeho rabů množit řad. Nuže, spěj v mou náruč vzpjatou, skloň se - Ne, ne! Deptni patou pohrdlivě druha žalů, jenž k tvé hanbě zírá něm, jenž jsa mužem, tvrdých svalů, zhoubci slouží otupěle, než by, mužně smrti čele, leb mu rozbil okovem!

klíčová slova Svatopluk Čech otrok otroci slave neprošlo poštou žena Frau woman muž man Jaroslav Procházka malíř artist painter malířka Písně otroka kresba malba drawing painting barevná kolorovaná color colored

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2019 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona