home

Praha Hradčany

Praha Hradčany
ID fotografie 04237
titulek Praha Hradčany
popis

Praha - Hradčany, Pražský hrad, katedrála sv. Víta. Ulice Ke hradu s Schwarzenberským a Salmovským palácem v pohledu za touto stavbou je Arcibiskupský palác a Šternberský palác, dominující budova ve spodní části fotografie je Lobkovický palác Přehořovských, který je dnes sídlem velvyslanectvím Spolkové republiky Německo. Budova vlevo, se čtvercovým půdorysem je Vlašský špitál s kaplí Panny Marie a sv. Karla Boromejského. Za katedrálou sv. Víta je ulice Na Valech s budouvou Ministerstva obrany v Praze. V roce 1921 se však budova na Valech stala nikoliv sídlem ministerstva národní obrany, ale nově založené Vysoké školy válečné. Po roce 1945 sem byly postupně umisťovány některé úřadovny ministerstva, pracovala zde znovu obnovená Vysoká škola válečná a později až do svého zrušení i Vojenská politická akademie. V srpnu 1968 budovu obsadila Sovětská armáda. Po dobu dalších více než dvaceti let zde bylo sídlo tzv. „staršího představitele hlavního velitele Spojených ozbrojených sil Varšavské smlouvy u FMNO“.Po „Sametové revoluci“ v roce 1989 budovu získalo opět Ministerstvo národní obrany Československé republiky.

klíčová slova Prague castle Praha Prag Prague Hradčany Malá Strana Schwarzenberský Ke hradu panorama celkový panoramatický panorama celkový Lobkovický palác Přehořovských Lobkovický Na Valech Vysoka škola válečná Vojenská politická akademie katedrála svatého Víta St. Vitus Cathedral

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2019 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona