home

Obecní dům

Obecní dům
ID fotografie 01068
titulek Obecní dům
popis

Nedávno postavený Obecní dům. V pozadí na severní části náměstí před kostelem sv. Josefa stojí patrový objekt s rovnou střechou – měnírna Elektrických podniků (byla zde ještě ve 30. letech). Vpravo mohutné průčelí domu U Hybernů s přilehlým vedlejším traktem, čp. 1037, v té době sídlo hlavní celnice. Původně zde stál klášter s kostelem sv. Ambrože, založený v roce 1355 Karlem IV. pro benediktiny milánské liturgie. Ke klášteru patřila rozlehlá zahrada zabírající území celého později zastavěného bloku až k Jezdecké ulici. V husitských válkách byly objekty vydrancovány a pobořeny. Pozemky včetně stávajících budov změnily potom několikrát majitele i účel. Název U Hybernů je odvozen od irských františkánů (Irsko – latinsky Hibernia), kteří vyhnáni protestantskou anglickou královnou Alžbětou I. přišli v roce 1630 do Prahy. Císař Ferdinand II. jim přidělil tento pozemek s povolením vybudovat na něm svůj klášter s kostelem. Za účinné finanční pomoci jejich příznivců byl celý areál vybudován v údobí 1637 - 1739. Hyberňáci (tak je Pražané nazývali) se zabývali školní výukou, výchovou misionářů a také pěstováním brambor - do té doby v Čechách neznámé plodiny. Po zrušení kláštera v roce 1786 se vrátili zpět do Irska. Začátkem 19. století přešel celý komplex do majetku finanční správy, která si dala budovy v letech 1808 – 1811 klasicistně přestavět pro účely celnice a finančního úřadu. Kolem roku 1916. A view from Na Příkopě Street of the southern part of Josefské Square. On the left we can see the recently constructed municipal building. On the right we can see the bulky front of the building U Hybernů and the adjacent building complex No. 1037, then serving as the customs’ office. The original building on this site was a monastery with St Ambrose’s Church, founded in 1355 by Charles IV for Benedictines of the Milan liturgy. The monastery complex included a large garden covering the whole territory of the future block of buildings ranging as far as Jezdecká Street (today called Havlíčkova). The lots on which we can see the pictured buildings had a succession of owners and served many different purposes. The name U Hybernů, i.e. The Hibernians, was derived from the name of the Irish Franciscans who, after being exiled from Britain, came in 1630 to Prague where emperor Ferdinand II granted them this area and permitted them to build their monastery and church here. Generously sponsored by their friends, the Hibernians (Hyberňáci, as the Prague populace dubbed them) completed their building efforts here in the period 1637-1739, and devoted themselves to teaching school-children, educating missionaries and, last but not least, to growing potatoes, until then unknown in Bohemia. After the closure of the monastery in 1786, the monks returned to Ireland. In the 19th century the building complex was used by the tax office which had the complex remodelled in Neo-Classical style in 1808-1811 to be used as a customs’ office and tax office. Around 1916.

klíčová slova historická Praha stará Praha old Prague photo old Prague postcards old Prague historical Prague staré fotografie Prahy staré pohlednice Prahy Obecní dům municipal building Josefské Republiky náměstí U Hybernů Hybernia divadlo theater Reprezentační dům 1916 tramvaj tram

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2020 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona