Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Chrám svatých Cyrila a Metoděje - Operace Anthropoid Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-4233-11764-227061

Chrám svatých Cyrila a Metoděje - Operace Anthropoid

Kostel sv. Karla Boromejského, dnes kostel sv. Cyrila a Metoděje, na nároží ulic Resslovy a Na Zderaze, čp. 307. Kostel patřil k sousednímu bývalému emeritnímu domu zestárlých kněží, s nímž byl vybudován v letech 1730-1740 v ušlechtilém barokním slohu podle původního projektu P. I. Bayera a dokončen s jistými úpravami průčelí K. I. Dientzenhoferem. Poté, co byl emeritní dům v roce 1783 v rámci josefinských reforem zrušen, sloužil celý komplex včetně kostela zpočátku jako vojenské skladiště a později, od roku 1877, jako skladiště divadelní. Při snížení úrovně terénu v polovině 80. let 19. století (v těchto místech asi o 3 m) se nějakou dobu dokonce uvažovalo o zboření kostela. Naštěstí k tomu nedošlo, zachráněný kostel byl v základovém zdivu zesílen, a později, po několika úpravách a opravách, v 30. letech dán k dispozici pravoslavné církvi. Do krypty kostela se v červnu 1942, po atentátu na říšského protektora R. Heydricha, uchýlili českoslovenští parašutisté vyslaní londýnskou exilovou vládou. Po krátkém boji, obklíčeni jednotkami SS, ukončili posledním nábojem svůj život. V pozadí je vidět budova české techniky na Karlově náměstí. Rok 1916. The Church of St Charles Boromeus at the corner of Resslova and Na Zderaze Streets, No. 307. The Church was connected to the original house for retired priests. It was constructed between 1730 and 1740 in an imposing Baroque style, according to the original project of P. I. Bayer, and completed with some modifications of the front by K. I. Dientzenhofer. Later, after this house was abolished in 1783 as part of the Josefinian reforms, the entire complex, including the Church, served as a military storage house and later, from 1877, as a theatre storage space. During lowering of the level of the terrain in the mid-1880s (in this place by about 3 metres), even the demolition of the Church was contemplated. Fortunately this did not take place, the original masonry of the saved Church was reinforced and later, following some modification and restoration works, in the 1930s it was given to the orthodox Church. In June 1942 the crypt of the Church sheltered, after assassination of the Imperial Protector of Bohemia, Reinhard Heydrich, the Czechoslovak parachutists who had been sent by the Czech Government in exile in London. Following a short battle, besieged by SS units, the parachutists ended their lives with their last bullets. In the background, you can see the building of the Czech Technical University in Charles Square. Year 1916.

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa