Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Malostranská část Karlova mostu Autor: Karel Bellmann
Lokace: Praha
ID 3-4408-11608-227061

Malostranská část Karlova mostu

Malostranská část Karlova mostu. Most ústí do brány mezi věží Juditinou (z roku 1172) a vyšší Malostranskou mosteckou věží (dokončenou snad před rokem 1470). Most zdobí 30 barokních soch, z nichž dvě vidíme v popředí snímku. Na mostě jsou vidět i koleje pro tramvajovou dopravu. V letech 1883-1905 zde jezdila koňská tramvaj, v údobí 1905-1908 tramvaj elektrická. Natažení troleje přes tento historický objekt nepřicházelo v úvahu, a proto v úseku Křižovnické náměstí - Ulice k mostu byla tramvaj napájena spodním přívodem pomocí kontaktů (rozmístěných podél kolejí) a elektrického příslušenství, které zabezpečovalo dodávku proudu pouze pod jedoucí tramvají. Jinak byly kontakty ve vozovce bez napětí. Autorem tohoto kuriózního řešení byl význačný český elektrotechnik a vynálezce F. Křižík, rovněž i tvůrce první pražské elektrické tramvaje. Rok 1900 The Lesser Town end of the Charles Bridge. Leading into a gate between Juditina věž (Judith’s Tower) of 1172 and the higher Bridge Tower on the Lesser Town side (finished perhaps before 1470). Thirty Baroque statues, two of them in the foreground, decorate the Bridge. Tram rails can be seen on the Bridge. By 1883-1905, horse-drawn trams and, in 1905-1908, electric trams were running here. As it was impossible to erect trolley power-lines that would obstruct historical monuments, trams in the section from Křižovnické Square to K mostu Street were powered through a lower lead with contacts (along the rails) and special electrical fittings which secured the supply of current only for moving trams. Otherwise, the contacts in the road were without power. The originator of this odd solution, F. Křižík, was an outstanding Czech electrical engineer and inventor, as well as creator of the first Prague electric tram. 1900

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa