Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 

Sesutý Karlův most po velké povodni 4. září 1890 Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-4255-11786-227061

Sesutý Karlův most po velké povodni 4. září 1890

Sesutý Karlův most po velké povodni 4. září 1890. Před mostem je ještě část naplaveného dřeva všeho druhu a nejrůznějšího původu, např. z vorů, ze skládek v Podskalí a odjinud, které ucpalo mostní oblouky. Obrovskému tlaku vody pak most nemohl dlouho odolávat. Soudě podle výšky hladiny Vltavy je možné, že snímek byl pořízen den či dva dny po protržení jeho střední části. Za mostem dobře vidíme zatopenou příbřežní zástavbu Malé Strany. Jedna z mála známých zajímavostí mostu je, že při pohledu z velké Malostranské mostecké věže není rovný, ale zakřivený přibližně do tvaru velmi protáhlého písmena S, připomínajícího lidskou páteř. Katedrála sv. Víta s hlavní věží (s dobře patrnými třemi architektonickými slohy) je ještě bez příčné a západní lodě. V lešení jsou zvedající se nové západní věže. Rok 1890. The Charles Bridge after the great flood of September 4th, 1890. The Charles Bridge as it collapsed after the great flood of September 4th, 1890. In front of the Bridge, blocking the spans, there is drift wood of all kinds: from rafts, from dumps in Podskalí, and from elsewhere. The Bridge was not able to resist the huge pressure of water for very long. The level of the Vltava River suggests that the photograph might have been taken one or two days after the centre of the Bridge broke. Behind the Bridge, one can well see the flooded houses of the Lesser Town on the riverside. One little-known interesting point concerns the shape of the Bridge. When looking at the Bridge from the Bridge Tower on the Lesser Town side, it can be seen that it is not straight but curved approximately into the shape of a very elongated letter S, resembling the human spine. The St Vitus Cathedral, with its main steeple (with three recognizable architectural styles), still lacks its transept and western nave. The newly rising western steeples are under scaffolding. SEPTEMBER 1890.

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa