Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 

Průhled ulicí Na Příkopě z Ovocné ulice přes Zlatý kříž Autor: Karel Bellmann
Lokace: Praha
ID 3-4341-11821-227061

Průhled ulicí Na Příkopě z Ovocné ulice přes Zlatý kříž

Průhled ulicí Na Příkopě z Ovocné ulice přes Zlatý kříž. Nedávno postavený Löblův obchodní dům vlevo stojí na nároží ulice Na můstku. Drožkaři a fiakristé dosud neodmyslitelně patří k pražským ulicím, ale již za dva roky se objeví vážná konkurence - nájemní automobily s prvním stanovištěm na Václavském náměstí. Přestože v té době byly již elektrifikovány všechny tratě tramvají, drožka a fiakr zůstávaly i nadále oblíbeným dopravním prostředkem hlavně konzervativnějších Pražanů. Byly pohodlnější, odpadalo čekání a stanoviště byla na každém kroku – před kavárnami, nádražími, divadly, největší pak na velkých náměstích. Na snímku zabočuje na Václavské náměstí drožka, na rozdíl od fiakru tažená vždy jedním koněm. První pražský fiakr je doložen z roku 1789, ještě v témže roce se jejich počet zvýšil na 34. V 80. letech 19. Století bylo v Praze kolem 300 drožek a 220 fiakrů. Rok 1903. A view of Na Příkopě Street from Ovocná Street across the Golden Cross. The recently built Löbl department store on the left stands on the corner of Na Můstku Street. The horse-drawn cabs and fiacres are at this point in time still a part and parcel of the Prague street scene, but in two years time the fiacres were already challenged by motor-driven taxi cabs which had their first stand in Václavské Square. Although by the time at which the picture was taken all tram transportation had been electrified, the horse-drawn cab and fiacre were still favourite means of transport, especially among more conservative Prague citizens. They were more comfortable, one did not have to wait, and stands were everywhere - in front of cafés, railway stations, theatres, and the biggest of them in all large squares. In the picture we can see a cab turning onto Václavské Square. (In contrast to the fiacres, cabs were always drawn by only one horse.) The first Prague fiacre has been documented as early as 1789, and in that same year their number grew to 34. In the 1880s Prague had about 300 horse-drawn cabs and 220 fiacres.Around 1903.

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa