Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 

Kostel sv. Petra - Nové Město Autor: L. J. Čech
Lokace: Praha
ID 3-4346-11826-227061

Kostel sv. Petra - Nové Město

Pohled z Biskupské ulice k severu na kostel sv. Petra. Chrám byl původně románskou bazilikou z 2. poloviny 12. století, založenou jako svatyně německé kupecké osady. Jeho stavební historie je bohatá, ve 14.-15. století byl goticky přestavován a rozšířen, po požárech v 17. století byl zbarokizován a v letech 1874-1879 regotizován J. Mockerem. Zleva stojí čtyři domy, čp. 1139 až 1136, z nichž ten nejvyšší je svatopetrská fara - velký dům s půdorysem ve tvaru písmena U a velkou zahradou obklopenou zadními trakty domů stojících v ulicích Petrské, Zlatnické i Poříčské třídy. Fara (původně zde stál středověký dům) byla v letech 1893-1894 podle návrhu A. Wiehla novogoticky upravena a fasáda ozdobena sgrafitovými obrazy českých patronů podle kartonů C. Kloučka z roku 1894. Objekt čp. 1154 vpravo pochází ještě ze staré zástavby Biskupského dvora. V roce 1936 bude vystřídán funkcionalistickou novostavbou. Kolem roku 1900 A view of the Church of St Peter from the north, from Biskupská Street. The Church was originally a Romanesque basilica dating to the second half of the 12th century when it was founded as the church of the German merchants who had their settlement here. The architectural history of the ecclesiastic building is rich. In the 14th to 15th centuries it was remodelled in Gothic style and extended. Following large fires in the 17th century it was remodelled in Baroque style, and in the years 1874-1879 it was again remodelled in Neo-Gothic style by J. Mocker. On the left we can see four buildings, Nos. 1139 to 1136, of which the tallest building is the St Peter vicarage, a large structure with a U-shaped plot, and with a large garden surrounded by the rear wings of houses standing in the adjacent streets: Petrská, Zlatnická, and Poříčská. The vicarage (standing on the site of the original mediaeval house) was remodelled in Neo-Gothic style in the years 1893-1894 to the plans of A. Wiehl, and the facade is decorated with sgraffiti of Czech patron saints, based on the sketches of C. Klouček of 1894. Building No. 1154 on the right dates back to the old development of the Biskupský Courtyard. In 1936 it was replaced by a new Functionalist building. Around 1900.

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2023 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa