Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Průchozí dům U Šálků, čp. 310 Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-4355-11835-227061

Průchozí dům U Šálků, čp. 310

Průchozí dům U Šálků, čp. 310 Na západní straně Karlova náměstí a na rohu Resslovy ulice (zcela vpravo vidíme nároží české techniky). Původně renesanční objekt se štíty, postavený v roce 1666 na místě tří středověkých domů, byl později barokně přestavěn. Jeho nároží zpevňují šikmé opěrné pilíře. V roce 1781 dům koupili manželé Šálkovi, podle nichž byl od té doby nazýván. V přízemí domu vidíme řadu obchodů, na nároží s Resslovou ulicí byla kavárna V rubáši. Na jejím místě stál jeden ze zmiňovaných středověkých domů, zvaný Taneční, neboť v něm ke konci vlády Karla IV. učil cizím tancům jistý Henslinus. Ve zvláštním výklenku ve zdi, ohraničující zahradu čp. 311, stála socha sv. Jana Nepomuckého, kde se večer před svatojanskou nocí scházeli lidé k modlitbě a zpěvu. Dům U Šálků byl zbořen v roce 1939. Dnes je zde tržiště a vchod do metra. The passage building U Šálků, No. 310 On the western side of Charles Square and on the corner of Resslova Street (at the furthest right we can see the corner of the Czech Technical University). This originally Renaissance building with gables, constructed in 1666 on the site of three mediaeval buildings, was later remodelled in Baroque style. Its corner is reinforced by slanted supporting pillars. In 1781 the building was purchased by Mr and Mrs Šálek whose name (with the appropriate Czech inflection), was given to the structure. On the ground floor of the building we can see a row of shops; the premises on the corner with Resslova Street housed the café V Rubáši (In the Shroud). The original structure on this site was one of the above-mentioned mediaeval houses, this one called the dancing house, as it was used toward the end of the rule of Charles IV by one Henslinus as a school of foreign dance. Another attraction of this building used to be the statue of St John Nepomuk which stood in a special recess in the garden wall of No. 311. On the evening before St John’s Day people used to gather here to pray and sing. The building U Šálků was demolished in 1939. Today the area houses a marketplace linked to the metro entrance. https://www.old-prague.com/postcards-prague-charles-square.php

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa