Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 

Pohled na bývalý Anenský klášter, cca 1900 Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-3646-11862-227061

Pohled na bývalý Anenský klášter, cca 1900

Mezi Anenským náměstím (vlevo) a Liliovou ulicí (za kostelem) z ptačí perspektivy. Autor však tuto perspektivu i skutečnost značně zkreslil. Klášter, čp. 211, založili templáři v 13. století. Od roku 1313 v něm sídlily jeptišky řádu sv. Dominika, které nechaly zbudovat gotický cihlový kostel sv. Anny (na snímku již bez věže, která byla odstraněna v roce 1870). Po zrušení kláštera s kostelem koupil objekty v roce 1795 tiskař Schönfeld. Vydáváním úředních novin českých a německých již od roku 1786 a tiskem nejrůznějších formulářů pro úřady civilní a vojenské zbohatl a tudíž se mohl věnovat své vášni - sbírání starožitností. Od roku 1835 zde již působila firma B. Haase, které patřil i vedlejší objekt čp. 948 (s komínem), v němž měla jak část tiskárny, tak skladiště. HLUBOTISK. PRAVDĚPODOBNĚ DLE AKVARELU ČI KVAŠE Z DOBY KOLEM 1900. VYDÁNO PO 1910 www.starapraha.cz A bird’s-eye view of the former Convent of St Anna Between Anenské Square (on the left) and Liliová Street (behind the Church). However, the picture is not necessarily quite true to reality. The Convent, No. 211, was founded as a Templar monastery in the 13th century. From 1313 it housed nuns belonging to the Convent of St Dominic, whose spiritual needs were met by the new Gothic red-brick Church of St Anna (in the picture without the tower which was removed in 1870). Following closure of the Convent and the Church, the buildings were bought in 1795 by the printer Schönfeld. He quickly became rich through publication of official gazettes in both German and Czech from 1786, and so he could devote himself to his passion - collecting antiques. From 1835 the buildings housed the printing firm of B. Haas, which also owned the adjacent building No. 948 (with the chimney) which housed a part of the printing office and a storehouse. PHOTOGRAVURE. PROBABLY AFTER A WATER-COLOUR OR GOUACHE FROM AROUND 1900. PUBLISHED AFTER 1910

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa