Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Dvůr domu čp. 961 na Ferdinandově třídě kolem roku 1910 Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-3662-11878-227061

Dvůr domu čp. 961 na Ferdinandově třídě kolem roku 1910

Dvůr domu čp. 961 na Ferdinandově třídě V těchto místech, před bývalým staroměstským opevněním, se nacházel vyzděný příkop. Po jeho zasypání zde přibližně do roku 1840 byla velká zahrada. Objekty na snímku pocházejí z první zástavby tohoto prostoru. Jejich přední trakt do Ferdinandovy třídy byl zbourán a na jeho místě vyrostl v roce 1870 novorenesanční palác. Původní dvorní trakty zůstaly zachovány až do 20. let, kdy zde v údobí 1925-1931 došlo k vybudování moderní pasáže se zastřešenou dvoranou (železobetonová rámová konstrukce se skleněnou výplní). Současně byl zmodernizován i přední trakt a mj. v jeho přízemí zřízeno podloubí pro chodce. V domcích na dvoře bylo několik firem, mezi nimi i pyrotechnická dílna J. Böhma, jehož zaměstnanci pózují pro fotografa s výrobky připravenými pro ohňostroj k nějaké slavnosti. Dnes je zde pasáž paláce Metro. FOTOGRAFICKÁ POHLEDNICE. SNÍMEK KOLEM 1910. Z. REACH, 20. LÉTA The courtyard of building No. 961 in Ferdinandova Street The original walled moat in front of the Old Town fortification was filled in some time in the late 1830s and a garden was established here. The buildings in the picture are the first structures built on this site. Buildings protruding into Ferdinandova Street were demolished and replaced in 1870 by a Neo-Renaissance palace. Original buildings on the courtyard side were preserved until the 1920s. The period 1925-1931 saw here a construction of a modern passage with a roofed hall (a ferroconcrete frame construction with glass). This construction activity was linked with a modernisation of the street side of the building complex, such as creation of arcades. The small houses in the courtyard housed several firms, among others the pyrotechnical workshop of J. Böhm, whose employees pose here for the photographer with the firm’s products, which would be used for some firework display. Today we can see on this site a passage of the Metro Palace. PHOTOGRAPHIC POSTCARD. AROUND 1910. Z. REACH, 1920s

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa