Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Panoramatický pohled na dolní Nové Město z Letné. Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-2489-12431-227061

Panoramatický pohled na dolní Nové Město z Letné.

Panoramatický pohled na dolní Nové Město z Letné Z této pláně vidíme jak na dlani část pobřeží Petrské čtvrti s první ze tří skupin mlýnů při vltavském břehu. Za věžemi Mostu Františka Josefa I. stojí vysoká budova Kandertových lázní, čp. 1248, postavená roku 1869 J. Ehlenem a J. Kandertem v romantickém novogotickém slohu. Vedle ní pak na záběru dominuje vysoká renesanční Novomlýnská vodárenská věž. Na jejím úpatí lze rozpoznat budovu Vávrova mlýna, čp. 1239. Ten byl v roce 1834 klasicistně upraven a mj. v pokojích vyzdoben nástěnnými malbami českého malíře J. Navrátila (dnes je zde Poštovní muzeum). Při Vltavě stojí skupina Nových mlýnů s vodárnou čp. 1240 - od ní se šikmo přes řeku a pod mostem táhne novomlýnský jez. Kromě vodárenské věže a Vávrova mlýna všechny ostatní objekty zaniknou: mlýny při úpravě nábřeží v letech 1915-1916, lázně v roce 1940 a most v roce 1947. Před rokem 1903. A panoramic view of the lower part of the New Town from Letná. It is from the Letná plain that we can enjoy this bird’s-eye view of a part of the Petrská Quarter embankment, with the first of three groups of mills on the Vltava bank. Behind the towers of the Franz Josef I Bridge we can see the tall building of the Kandert Baths, No. 1248, built in 1869 by J. Ehlen and J. Kandert in a romantic Neo-Gothic style. Behind the Baths stands the dominant New Mill Waterworks tower built in a Neo-Renaissance style. At its foot stands the building of the Vávra Mill, No. 1239. This was remodelled in 1834 in a Neo-Classical style. Its rooms are decorated with wall paintings by the Czech painter J. Navrátil (the structure currently houses the Post Museum). Near the Vltava we can see a group of the New Mills with the Waterworks, No. 1240. Stretching from the Waterworks across the river and under the Bridge is the New Mill weir. Except for the Waterworks tower and the Vávra Mill, all other buildings in the picture were demolished: the mills during the adaptation of the embankment in 1915-1916, the Baths in 1940, and the Bridge in 1947. BEFORE 1903

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa