Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 

Interiér Staroměstské tržnice roku 1901. Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-2349-12571-227061

Interiér Staroměstské tržnice roku 1901.

Interiér Staroměstské tržnice roku 1901. Od pradávna se prodávaly potraviny a veškeré zboží na trzích a ulicích pod širým nebem. Teprve zvýšené nároky na hygienu koncem 19. století si vynutily a současně rozvoj techniky (elektřina, umělé chlazení, vytápění, vodovod aj.) umožnil budování krytých tržnic s veškerým potřebným vybavením. Svou první tržnici nechala vybudovat pražská obec na společném prostoru mezi novými bloky domů v Rytířské a Ovocné ulici v letech 1894-1897 nákladem 2,7 milionů korun. V průchozí tržnici přístupné z obou ulic bylo přes 300 stánků rozmístěných mezi litinové nosné sloupy, na nichž spočinula prosklená stropní konstrukce. Přemístění trhovkyň z ulic se neobešlo bez potíží. Šlo o značnou averzi vůči novotám, nehledě k tomu, že poplatky za stánky v tržnici nebyly nízké a nebylo možné se jim vyhnout. Nakonec se do prostorné haly přestěhovala většina trhovkyň z Vaječného trhu v Rytířské ulici. The interior of the Old Town Marketplace The interior of the Old Town Marketplace, year 1901. It was on this site that food and all kinds of articles were sold in the open. Only increased hygienic demands of the 19th century, as well as technical developments (electricity, artificial refridgeration, heating, water mains, etc.) led to construction of covered market halls with all the appropriate facilities. The first market built by the City of Prague was erected in the public space between the new building complexes in Rytířská and Ovocná Streets in the years 1894-1897 at a cost of 2.7 million crowns. In the passage-like market hall accessible from both these streets were over 300 stalls located among cast iron columns supporting the glassed roof. Moving of the stallholders from the open air to the market hall was no easy matter. The stallholders, mostly women, were averse to the many novelties, not to speak of the fact that the rent for the market hall stalls was by no means negligible. However, eventually the spacious hall housed the majority of the open-air stallholders from Vaječný trh (The Egg Market) in Rytířská Street.

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa