Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-2116-12898-227061

Severní, závěrečná část Husovy ulice, cca 1935

Severní, závěrečná část Husovy ulice od nároží Karlovy ulicek Mariánskému náměstí. Vpravo, na konci uličky, se rozkládá vrcholné dílo pražského baroka - monumentální Clam-Gallasův palác, reprezentační šlechtické sídlo, postavené v letech 1713 – 1729 podle plánu J. B. Fischera z Erlachu. Nešlo o úplnou novostavbu, nýbrž o rozsáhlou přestavbu s využitím zbytků bývalého gotického paláce markraběte Jana Jindřicha, bratra Karla IV. Provedením plastické výzdoby, včetně osmi gigantů u obou vstupních portálů, byl pověřen M. Braun. V současné době se zde nachází Archiv hl. města Prahy, založený v roce 1851. A do května 1945 byl archiv v severním křídle Staroměstské radnice, která v době Pražského povstání vyhořela. Tím byla zničena značná část nenahraditelných dokumentů a archiválií. Zachráněné zbytky byly převezeny do Clan-Gallasova paláce. Kolem roku 1935. The northern, final part of Husova Street from the corner of Charles Street Mariánské náměstí. On the right, at the end of the alley, is the prime work of Prague Baroque - the monumental Clam-Gallas Palace, a representative aristocratic residence built between 1713 and 1729 according to the plan of J. B. Fischer of Erlach. It was not a complete new building, but an extensive reconstruction using the remains of the former Gothic palace of Margrave John Henry, brother of Charles IV. M. Braun was commissioned to carry out the plastic decoration, including eight giants at both entrance portals. At present there is the Archive of the City of Prague. The City of Prague, founded in 1851. And until May 1945, the archive was in the northern wing of the Old Town Hall, which burned down during the Prague Uprising. This destroyed a significant part of irreplaceable documents and archival documents. The rescued remnants were transported to Clan-Gallas Palace. Around 1935.

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa