Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 

V Josefově sídlily až do asanace také četné nevěstince a salony Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-1994-13076-227061

V Josefově sídlily až do asanace také četné nevěstince a salony

V Josefově sídlily až do asanace také četné nevěstince a salony, obvykle spojené s krčmou nebo kavárnou. Židovské Město bývalo nejteplejším hnízdem prostituce, jejím pařeništěm. Zatímco jinde se počínala ostýchavě a skrytě, v Páté čtvrti vybujela v živnost zcela okázalou (I. Herrmann). Zlášť proslulý byl podnik v domě U Erbů, čp. 20, zvaný U Dvořačky, v přízemí s krčmou V Kornoutě (na snímku) a salonky v prvním patře. Patřil k bordelům prostřední kategorie s taxou 2-3 koruny. Působilo v něm šest až osm děvčat. Majitelka B. Dvořáková měla dříve uzenářství, salon s děvčaty jí však nepochybně vynášel víc. Synové staré Dvořačky zůstali majiteli několika pražských bordelů, mj. i Na Františku, až do roku 1922, kdy byly nevěstince zákonem zrušeny. Pohlednice pochází cca z roku 1910. Numerous brothels and salons, usually associated with a tavern or a café, also resided in Josefov until the sanitation. The Jewish Town used to be the hottest nest of prostitution, its hotbed. While elsewhere it was shy and covert, in the Fifth Quarter, it was expanding its trade to showy (I. Herrmann). Especially renowned was the restaurant at U Erbů, No. 20, called U Dvořačky, on the ground floor with a tavern V Kornoutě (pictured) and lounges on the first floor. He belonged to the brothels of the middle category with a tax of 2-3 crowns. There were six to eight girls. The owner B. Dvořáková had a butcher's shop, but the salon with girls undoubtedly earned her more. The sons of old Dvořačka remained the owners of several Prague brothels, including Na Františku, until 1922, when the brothels were abolished by law. The postcard dates back to about 1910.

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa