Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 

Ječná ulice 1908 Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-1677-13143-227061

Ječná ulice 1908

Pohled z Karlova náměstí do celého průběhu Ječné ulice V pozadí jsou dokonce vidět věže kostela sv. Ludmily na Královských Vinohradech. Ve středověku se ulici říkalo Sviňský trh, neboť se zde prodávala prasata. Později ječmen - proto se tak dodnes nazývá. Ještě kolem roku 1800 byla Ječná ulice řídce zastavěná, mezi nízkými domky se táhly zdi zahrad. Teprve na přelomu 19. a 20. století začala intenzivnější výstavba vyšších činžovních domů, byly položeny koleje pro elektrickou tramvaj a celá ulice předlážděna. V popředí, při ústí ulice na náměstí, vidíme zleva nárožní dvoupatrový dům U kamenného stolu, čp. 550, zbořený kolem roku 1908. Na jeho místě byl v roce 1911 postaven jeden z nejtypičtějších objektů nastupující české moderny od T. Petříka a K. Roštíka. Vpravo je roh kostela sv. Ignáce z Loyoly. LAKOVANÝ BAREVNÝ KOMBINOVANÝ TISK. V. KRÁTKORUKÝ, 1908. A view of the whole extent of Ječná Street from Charles Square In the background we can see the St Ludmila Church in Královské Vinohrady. In the middle ages the street was called Sviňský trh, i.e. Hog Market, as this was the dominant trade here. Later the predominant commodity was barley - hence the current name Ječná (meaning Barley) Street. In 1800 the street still had few buildings. The low-rise houses were punctuated by garden walls. It was only at the turn of the century that a more intensive construction of relatively high-rise residential buildings began here, the street was linked to the electric tram system, and eventually all of it re-paved. In the foreground, at the intersection with Charles square, we can see on the left the three-storey corner building U Kamenného stolu (The Stone Table), No. 550, demolished around 1908. On its site one of the most typical early modernistic buildings was built in 1911 by T. Petřík and K. Roštík. On the right we can see the corner of the church of St Ignatius of Loyola.

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa