Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Staroměstské náměstí 1904 Autor: F. J. JEDLIČKA
Lokace: Praha
ID 3-1693-13159-227061

Staroměstské náměstí 1904

Severozápadní část náměstí s vyústěním nově vzniklé Mikulášské třídy Po zbourání Krennova domu se kostel sv. Mikuláše, původně koncipovaný do uzavřeného prostoru mezi zadní trakty Krennova domu a radničního bloku, ocitl přímo na Staroměstském náměstí. Chrám byl postaven K. I. Dientzenhoferem v letech 1732-1737 a byl součástí benediktinského kláštera až do jeho zrušení v roce 1787. Z objektu se stalo skladiště, posléze koncertní síň. Od roku 1871 do 1. světové války sloužil kostel pravoslavné církvi a v roce 1920 zde byla založena církev československá. Nárožní Schierův dům, n.čp. 934, postavený v letech 1896 až 1897 byl první novostavbou na asanačním území Starého Města. Barokní palác, čp. 935, dílo G. Santiniho, zvaný Lisovský či Desfourský, který původně stál na rohu (téměř u kostela), musel ustoupit šířce nové komunikace - Mikulášské třídě. Mariánský sloup od J. J. Bendla, nejstarší v Čechách, nechal postavit Ferdinand III. v roce 1650 na paměť uzavření Vestfálského míru. Rok 1904. The north-western part of the Square with intersection with the newly arisen Mikulášská Street. Following demolition of the Krenn House, the Church originally conceived to fill the enclosed space between the rear wings of the Krenn House and the Town Hall block, suddenly appeared directly in the Square. The Church was built by K. I. Dientzenhofer in the years 1732-1737, and was a part of the Benedictine Convent until its abolition in 1787. The building was turned into a warehouse, later it served as a concert hall. From 1871 till the First World War the Church was used by the Orthodox Church, and in 1920 it saw founding of the Czechoslovak (Neo-Hussite) Church. The Schier house on the corner, new No. 934, built in the years 1896-1897, was the first new building constructed in the clearance area of the Old Town. The Baroque palace, No. 935, a work by G. A. Santini, in popular parlance called Lisovský or Desfourský, originally standing on the corner (almost adjacent with the Church), had to make way for the new Mikulášská Street. www.old-prague.com

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa