Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 

Nový most císaře Františka a Národní divadlo 1900 Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-1701-13167-227061

Nový most císaře Františka a Národní divadlo 1900

Nový most císaře Františka a Národní divadlo. Vzniklo z dobrovolných sbírek všech vrstev národa. Novorenesanční budovu postavil na místě bývalé solnice v letech 1868 až 1881 J. Zítek, který do komplexu zahrnul i starší stavbu Prozatímního divadla . Divadlo bylo otevřeno Smetanovou operou Libuše 11. června 1881 na počest sňatku korunního prince Rudolfa a Štěpánky. Po dalších dvanácti představeních divadlo ještě během dokončovacích prací vyhořelo, ale díky nové národní sbírce bylo dle pozměněného projektu J. Schulze rychle obnoveno a znovu otevřeno 18. listopadu 1883 rovněž operou Libuše. Celkové náklady obou etap dosáhly částky téměř 3,3 miliony zlatých (císař přispěl obnosem 20 tisíc zlatých). Na malířské a sochařské výzdobě se podíleli F. Ženíšek, B. Schnirch, M. Aleš, J. V. Myslbek, V. Hynais, aj. Kolem roku 1900. New Bridge of Emperor Franz and National Theater. The National Theatre. On the corner of Ferdinandova Street and the Riegrovo Embankment as seen from the new Emperor Franz bridge. This symbol of Czech patriotism was built using money collected by all social classes of the Czech nation. The Neo-Renaissance structure was built on the site of a former salt-house in the years 1868-1881 by J. Zítek, who also included in the complex the older structure of the temporary theatre (at the furthest right). The theatre was opened by a performance of B. Smetana’s opera Libuše on June 11, 1881 in honour of the wedding of the Austrian Crown Prince Rudolf and Stephanie. After the thirteenth performance, while the final finishing touches were still to be put to the construction, the National Theatre burned down. However, thanks to a new nationwide collection, the theatre was quickly restored on the basis of a modified design by J. Schulz and reopened on November 18, 1883, likewise with a performance of Libuše. The total costs of the two stages of construction amounted to 3.3 million guldens (even the Emperor contributed 20 thousand guldens). Paintings and sculptures, which are part of the decoration of the theatre, were created by such renowned artists as F. Ženíšek, M. Aleš, J. V. Myslbek, V. Hynais and B. Schnirch.

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa