Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Staroměstské náměstí 1914 Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-1705-13171-227061

Staroměstské náměstí 1914

Část jižní strany Staroměstského náměstí a chrám P. Marie před Týnem. Řada měšťanských domů s podloubím a barokně upravenými průčelími pochází z doby románské a gotické. Zprava dům U modré hvězdy, čp. 479, známý svými sklady vína již v 16. století. Bývala v něm oblíbená Binderova vinárna. V sousedním domě U červené lišky sídlilo pět velkých obchodních firem. Další dva domy U zlaté koruny a U bílého anděla s textilním obchodem S. Kynzla byly koncem války v roce 1945 poničeny a při opravě stavebně spojeny. Za nimi ústí na náměstí Železná ulice. Na jejím nároží vidíme dům U zlatého jednorožce, čp. 548, který je zajímavý tím, že jím v roce 1770 začínalo první staroměstské číslování domů, s pokračováním do Celetné. V roce 1848 zde otevřel hudební ústav B. Smetana. kolem roku 1914 A part of the southern side of Staroměstské Square and the Church of Our Lady before Týn. he row of the burgher buildings with arcades and Neo-Baroque fronts dates back to times of Romanesque and Gothic architecture. On the right we can see the house U Modré hvězdy (The Blue Star), No. 479, known for its storehouses of wine as early as the 16th century. It also housed popular Binder wine-parlour. The neighbouring house U Červené lišky (The Red Fox) housed five large commercial firms. A further two buildings, U Zlaté koruny (The Golden Crown) and U Bílého anděla (The White Angel) with a textile shop of S. Kynzl were destroyed towards the end of the war in 1945, and during repair connected into one. Beyond these two buildings is the intersection with Železná Street. On its corner we can see the house U Zlatého jednorožce (The Golden Unicorn), No. 548, noted for the fact that it was with this building that the first numbering of the Old Town houses in 1770 began. In 1848 The Golden Unicorn housed the Music School opened by the composer B. Smetana.

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa