Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Ferdinandova třída od ústí Mikulandské ulice 1908 Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-4249-11780-227061

Ferdinandova třída od ústí Mikulandské ulice 1908

Ferdinandova třída od ústí Mikulandské ulice ke kostelu a klášteru voršilek. Zleva dva klasicistní domy - dvoupatrový Hartmanský, čp. 137, na jehož místě je od 60. let stále ještě proluka, a Wallisův, čp. 138, z roku 1845 na rohu Uršulinské ulice, který ustoupil paláci pojišťovny Dunaj, postavenému v letech 1928-1930 dle projektu A. Foehra. I zde došlo k posunutí uliční čáry, která navázala na linii klášterního průčelí, a k následnému rozšíření komunikace. Kostel se dvěma klášterními křídly patřil řádu voršilek, založenému v roce 1536 v Itálii. Řádové sestry se v Praze objevily v roce 1655 a na místě velkého domu hrabat Příchovských a dalších šesti objektů nechaly v letech 1674-1676 vystavět klášter a v údobí 1699-1704 i kostel podle plánů M. A. Canevalleho. Zvláštností chrámu je, že hlavní fasádu má na své boční straně. Kolem roku 1908. Ferdinandova Street from the intersection with Mikulandská Street towards the Ursuline Convent and Church. On the left we can see two Neo-Classical buildings: the three-storey Hartman House, No. 137, whose site, since demolition of the building in the 1960s, is still empty, and the Wallis House of 1845, No. 138, on the corner of Uršulinská Street, replaced in 1928-1930 by the Dunaj Insurance Company building which was designed by A. Foehr. The street line was also shifted here in order to link it up with the line of the front of the Convent, and to make a broadening of the street possible. The Church, with its two convent wings, belonged to the Ursuline Order, founded in Italy in 1536. The Ursuline nuns came to Prague in 1655 and used the site, originally the location of a large structure owned by Count Příchovský and of six other buildings, for a construction of the Convent (in the period 1674-1676) and of the Church (in the years 1699-1704), based on the designs of M. A. Canevalle. A curious feature of the Church is that its main facade is on the side. Around 1908.

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa