Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Hypotéční banka  stojí na Senovážném náměstí 1901 Autor: Karel Bellmann
Lokace: Praha
ID 3-1694-13160-227061

Hypotéční banka stojí na Senovážném náměstí 1901

Hypotéční banka stojí na Senovážném náměstí za křižovatkou ulic Mariánské a Bolzanovy. Byla postavena v letech 1889-1890 v novorenesančním slohu podle projektu A. Wolfa. Na jejím místě byly kasárny, logicky umístěné poblíž brány a hradeb. V revolučním roce 1848 sem vtrhl rozvášněný dav, který si potřeboval opatřit zbraně. Kasárny byly současně s hradbami v letech 1874 až 1875 zbořeny. Vedle banky ještě stojí vojenské pekárny a zásobárny - jejich místo zaujaly po roce 1902 secesní činžovní domy. Po založení Nového Města pražského v roce 1348 se prostor nazýval Senný trh, o století později do roku 1896 to bylo Senovážné náměstí. Pojmenování reflektovalo tu skutečnost, že v místě býval senný trh a senná váha. V letech 1896-1940 se jmenovalo Havlíčkovo náměstí. Za německé okupace se vrátil název Senovážné, poté opět až do roku 1947 Havlíčkovo. Kolem roku 1900 Mortgage bank is located on Senovážné Square behind the junction of Mariánské and Bolzano streets. It was built in 1889-1890 in neo-renaissance style according to the project of A. Wolf. In its place were barracks, logically located near the gate and walls. In the revolutionary year of 1848 an enraged crowd burst in here, who needed to get weapons. The barracks were demolished together with the walls between 1874 and 1875. Next to the bank are also military bakeries and reservoirs - after 1902 Art Nouveau apartment buildings took their place. After the foundation of the New Town of Prague in 1348, the area was called the Hay Market, a century later until 1896 it was the Senovážné Square. The name reflected the fact that there was a hay market and hay weight in the place. In 1896-1940 it was called Havlíčkovo Square. During the German occupation the name Senovážné returned to Havlíčkovo until 1947. Around 1900

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa