Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Kasárny v Brusce  1900 Autor: Karel Bellmann
Lokace: Praha
ID 3-2514-12456-227061

Kasárny v Brusce 1900

Kasárny v Brusce - objekt čp. 132 v ulici Pod Bruskou Správně by ale mělo být nad Bruskou, neboť název pochází od potoka Brusky (či Brusnice), který teče v podzemí. V dobách, kdy Bruska tekla ještě na povrchu, byl zde od roku 1599 mlýn, jatky a pivovar. Později, za Marie Terezie, tekla Bruska v úseku Jelení příkop - Vltava (přes dnešní Klárov) již v podzemí. V té době tu byly vojenské dílny, potom kasárny pluku č. 28. Kasárny zbořili v roce 1930, na jejich místě je dnes jedna z měníren Dopravních podniků hl. města Prahy pro přeměnu střídavého proudu na stejnosměrný, který používají tramvaje. Nízká budova vpravo, čp. 149, byla rovněž v majetku vojenské správy. Nad ní je vížka starého Klarova ústavu slepců. K. BELLMANN, 1900 Barracks at Bruska - No. 132 in Pod Bruskou (Under Bruska) Street. The correct name should be Nad Bruskou (Over Bruska), as it refers to the Bruska Brook, which flows underground. In the times when Brusnice still ran on the surface, a mill, a slaughterhouse, and a brewery were located here, from 1599. Later on, under the rule of Maria Theresa, the Bruska Brook ran underground from Jelení Příkop (the Deer Ditch) to the Vltava (crossing the present-day Klárov). At that time, military workshops, then Barracks of the 28th Regiment, were located here. The Barracks were pulled down in 1930. In their place was one of the Prague public transport company’s transforming stations, used by trams. The low building on the right, No. 149, was also owned by the military administration. Above, there is a steeple of the old Klar Home for the Blind. K. BELLMANN, 1900

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa