Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Kubešův mlýn ve skupině Helmovských mlýnů v Klimentské ulici, cca 1915 Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-2479-12421-227061

Kubešův mlýn ve skupině Helmovských mlýnů v Klimentské ulici, cca 1915

Kubešův mlýn, čp. 1220, ve skupině Helmovských mlýnů v Klimentské ulici. Byl nepochybně nejpůvabnější mlýnskou budovou na Novém Městě. Její boční průčelí zdobily mohutné čtyřetážové renesanční štíty a na jednom nároží byly velké sluneční hodiny, rozdělené na 24 hodin. Mlýn, který je připomínán již roku 1398, vlastnila zámožná rodina Helmů, podle níž byla pojmenována blízká ulice i celá mlýnská skupina. Ta v roce 1607 vyhořela a byla znovu postavena. Ještě v polovině 19. století byla budova na snímku ze všech okolních, vesměs nízkých dřevěných mlýnů, největší. Kubešův mlýn byl zbořen v roce 1929. Před ním vidíme dřevěný domek se šindelovou střechou, k němuž patřil pozemek obehnaný plaňkovým plotem, kde se klepaly a čistily koberce. Za ohradou (vlevo mimo záběr) se nacházely schody k řece. ČTYŘBAREVNÁ AUTOTYPIE. DLE OLEJOMALBY J. MINAŘÍKA, 1907. F. J. JEDLIČKA, KOLEM 1915 The Kubeš Mill, No. 1220, standing amidst group of the Helmovské Mills in Klimentská Street. It was no doubt the most charming mill building in the New Town. Its side front was decorated with hefty four-storey Renaissance gables, and on one of the corners was a large Sun Dial divided into 24 hours. The Mill, which was documented as early as 1398, was owned by the wealthy Helm family, after whom the nearby street (Helmovská) and a group of mills were also named. The Mill burned down in 1607 and was rebuilt again. Still in the mid-19th century the mill building towered among the surrounding low-rise wooden mills. The Kubeš Mill was demolished in 1929. In front of it we can see a wooden house with a shingle roof and with a wooden-fenced enclosure used for beating and cleaning carpets. Behind the enclosure (on the left, just off the picture) were steps leading to the river. FOUR-COLOUR AUTOTYPE. AFTER AN OIL-PAINTING BY J. MINAŘÍK, 1907. F. J. JEDLIČKA, AROUND 1915

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa