Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Městský sad s rybníčkem před nádražím Františka Josefa I. Autor: Karel Bellmann
Lokace: Praha
ID 3-4328-11808-227061

Městský sad s rybníčkem před nádražím Františka Josefa I.

Část Městského sadu s rybníčkem před nádražím Františka Josefa I. Po zbourání hradeb v úseku mezi bránami Koňskou a Novou v roce 1875 získalo město rozsáhlé plochy pro novou zástavbu a komunikace, ale hlavně pro zřízení nového parku před nádražím. Měl být náhradou za zrušené soukromé zahrady a oblíbené procházky Pražanů po hradbách. Po vyrovnání terénu se sem k úpravě záhonů navezlo na 10 tisíc m3 kvalitní zeminy, vytěžené při kopání základů Rudolfina. Vzrostlé okrasné stromy se sem přivážely z ostatních městských parků. Uprostřed bylo zřízeno kulaté květinové náměstíčko a přímo pod nádražím, nákladem 52 tisíc zlatých, jezírko se skalkou, rybičkami a labutěmi. Aby se zamezilo víření prachu, visely tu od roku 1902 tabulky se žádostí, aby dámy nenosily vleček. Rok 1900. A part of the City Park with a pond in front of the Franz Josef I Railway Station. Following demolition of ramparts between the Horse Gate and the New Gate in 1875, the city had at its disposal a vast area usable for new development and building of new roads. This was also true of the area in front of Prague’s main station which was used for creation of a large public park as a substitution for the abolished private gardens, and for popular trips of Prague populace to the ramparts. Following the flattening of the terrain, 10 thousand square metres of quality soil acquired in the course of digging foundations for the Rudolfinum had to be brought here, as well as mature decorative trees from other city parks. The architects created a round, planted area in the middle of the Park, and, at the cost of 52 thousand guldens, a little lake with rockery, fish and swans in front of the railway station. In order to avoid stirring up of dust, ladies were asked from 1902 by the displayed notice boards to kindly not wear trains.

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa