Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Národní muzeum a socha sv. Václava Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-1681-13147-227061

Národní muzeum a socha sv. Václava

Národní muzeum a socha sv. Václava na Václavském náměstí. Muzeum království Českého na horním konci Václavského náměstí Muzeum bylo založeno v roce 1818 z iniciativy českých vlastenců z řad šlechty, jmenovitě F. A. Libštejnského z Kolovrat a Kašpara ze Šternberka. Prvním sídlem muzea byl Šternberský palác na Hradčanech, druhým pak od roku 1847 palác Nostický na Příkopech. V 70. letech 19. století se začalo hledat vhodné místo pro novou budovu. Na návrh F. L. Riegra bylo neobyčejně šťastně vybráno místo, kde do roku 1876 stála Koňská brána. Po jejím zboření zde ještě téměř 10 let bylo prázdné prostranství a teprve v roce 1885 se přistoupilo ke stavbě monumentální novorenesanční budovy muzea od J. Schulze, jehož návrh vyšel vítězně ze soutěže, které se zúčastnilo 27 architektů. Pozemek darovalo město, stavba probíhala pět let a náklady dosáhly částky téměř 2 miliony zlatých. Již koncem roku 1890 se do objektu začaly postupně stěhovat sbírky a 18. května 1891, tři dny po zahájení Jubilejní zemské výstavy, bylo muzeum slavnostně otevřeno. Kromě muzejních sbírek byl v budově zemský archiv, své místnosti tu měly Česká akademie císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění a Matice česká, ustavená pro vydávání českých knih. Při invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968 sovětští okupanti průčelí muzea bezdůvodně a barbarsky rozstříleli kulomety, aby vzápětí mohli prohlašovat, že jde o dílo kontrarevoluce. Dílo zkázy bylo v tomto prostoru dovršeno v 70. letech zcela nekompetentním rozhodnutím tehdejších komunistických orgánů o trase severojižní magistrály vedené před muzejní rampou, čímž bylo narušeno dřívější organické sepětí muzea s náměstím.

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa