Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Novogotické křídlo Staroměstské radnice 1910 Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-4242-11773-227061

Novogotické křídlo Staroměstské radnice 1910

Severní, novogotické křídlo Staroměstské radnice. Původní gotická budova, koncem 18. století klasicistně přestavěná, sloužila svému účelu až do 30. let 19. století, kdy bylo rozhodnuto o jejím zbourání. Stavba nového severního křídla dle projektu P. Nobileho byla těsně před dokončením v roce 1840 v důsledku převážně oprávněných argumentů protestující a rozhořčené veřejnosti na přímý zásah císaře zastavena. Přestavbou byl pověřen vídeňský architekt P. Sprenger, který severní trakt s novogotickým průčelím v roce 1847 dokončil. Na konci 2. světové války byla tato část radnice střelbou německých tanků z bezprostřední blízkosti zcela zničena. Architektonická soutěž na obnovení radnice v roce 1947 nepřinesla uspokojivý výsledek a místo není dodnes zastavěno. První pokusné elektrické osvětlení v Praze bylo v roce 1883 instalováno právě zde, kdy se na náměstí po dobu čtyř týdnů rozzářilo sedm závěsných obloukovek F. Křižíka. Kolem roku 1910. The northern Neo-Gothic wing of the Old Town Hall. The originally Gothic building was remodelled in Neo-Classical style towards the end of the 18th century and remained extant until the 1830s when it was demolished. Construction of a new northern wing to the plan of P. Nobile was stopped by the Emperor himself shortly before its completion in 1840. He had apparently been convinced by the public protests which viewed the new building as objectionable. Reconstruction of what had already been built was entrusted to the Viennese architect P. Sprenger who completed the northern wing with a Neo-Gothic front in 1847. Towards the end of the Second World War this part of the Town Hall was hit by German tanks and completely destroyed. The 1947 architectural competition for restoration of the Town Hall failed to bring any satisfactory results, and the site has remained empty to this day. It was in this section of the Square that the first electric lighting of Prague was tried out by the inventor F. Křižík. In 1883 he installed seven of his hanging lamps here for a four-week period. Around 1910.

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa