Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Obecní dům 1916 Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-4237-11768-227061

Obecní dům 1916

Nedávno postavený obecní dům. V pozadí na severní části náměstí před kostelem sv. Josefa stojí patrový objekt s rovnou střechou – měnírna Elektrických podniků (byla zde ještě ve 30. letech). Vpravo mohutné průčelí domu U Hybernů s přilehlým vedlejším traktem, čp. 1037, v té době sídlo hlavní celnice. Původně zde stál klášter s kostelem sv. Ambrože, založený v roce 1355 Karlem IV. pro benediktiny milánské liturgie. Ke klášteru patřila rozlehlá zahrada zabírající území celého později zastavěného bloku až k Jezdecké ulici. V husitských válkách byly objekty vydrancovány a pobořeny. Pozemky včetně stávajících budov změnily potom několikrát majitele i účel. Název U Hybernů je odvozen od irských františkánů (Irsko – latinsky Hibernia), kteří vyhnáni protestantskou anglickou královnou Alžbětou I. přišli v roce 1630 do Prahy. Císař Ferdinand II. jim přidělil tento pozemek s povolením vybudovat na něm svůj klášter s kostelem. Za účinné finanční pomoci jejich příznivců byl celý areál vybudován v údobí 1637 - 1739. Hyberňáci (tak je Pražané nazývali) se zabývali školní výukou, výchovou misionářů a také pěstováním brambor - do té doby v Čechách neznámé plodiny. Po zrušení kláštera v roce 1786 se vrátili zpět do Irska. Začátkem 19. století přešel celý komplex do majetku finanční správy, která si dala budovy v letech 1808 – 1811 klasicistně přestavět pro účely celnice a finančního úřadu. Kolem roku 1916. A view from Na Příkopě Street of the southern part of Josefské Square. On the left we can see the recently constructed municipal building. On the right we can see the bulky front of the building U Hybernů and the adjacent building complex No. 1037, then serving as the customs’ office. The original building on this site was a monastery with St Ambrose’s Church, founded in 1355 by Charles IV for Benedictines of the Milan liturgy. The monastery complex included a large garden covering the whole territory of the future block of buildings ranging as far as Jezdecká Street (today called Havlíčkova). The lots on which we can see the pictured buildings had a succession of owners and served many different purposes. The name U Hybernů, i.e. The Hibernians, was derived from the name of the Irish Franciscans who, after being exiled from Britain, came in 1630 to Prague where emperor Ferdinand II granted them this area and permitted them to build their monastery and church here. Generously sponsored by their friends, the Hibernians (Hyberňáci, as the Prague populace dubbed them) completed their building efforts here in the period 1637-1739, and devoted themselves to teaching school-children, educating missionaries and, last but not least, to growing potatoes, until then unknown in Bohemia. After the closure of the monastery in 1786, the monks returned to Ireland. In the 19th century the building complex was used by the tax office which had the complex remodelled in Neo-Classical style in 1808-1811 to be used as a customs’ office and tax office. Around 1916.

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa