Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Palác Příchovských 1912 Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-4236-11767-227061

Palác Příchovských 1912

Palác Příchovských, pozdější Německý dům, dnes Slovanský, čp. 859. Původně barokní palác, vystavěný kolem roku 1697, byl přestavěn v roce 1797 F. Hegerem do klasicistní podoby, přičemž stavitel ponechal původní dispozici paláce včetně obou barokních portálů, ale zvýšil o patro oba vnitřní trakty. V letech 1875-1945 sloužil dům jako společenské a politické středisko a také kasino pražských Němců (ti v roce 1910 tvořili 6,1 procenta z 223 741 obyvatel Prahy). V zadním traktu byla ještě přepychová restaurace a rozsáhlá zahrada, dosahující až k zástavbě na Senovážném náměstí. Za stanovištěm fiakrů vidíme jeden z prvních obchodů s auto potřebami a nad ním reklamu pneumatik značky Michelin, svědčící o dlouholeté tradici této světově proslulé francouzské firmy. Vzadu Živnostenská banka na nároží ulice Na Příkopě a Hybernské ulice. Rok 1912. The Příchovských Palace, later the German House, today the Slavonic House, No. 859. The originally Baroque palace built in around 1697 was, in 1797, remodelled in Neo-Classical fashion by F. Heger. The builder retained the original disposition of the Palace, including both Baroque portals, but he elevated both internal wings by one storey. In the period 1875-1945 this building of the exclusive German Club was a social and political centre of the Prague German-speakers (these represented in 1910 6.1 per cent of the 223,741 inhabitants of Prague). The building complex in the rear housed a luxurious restaurant which included a large garden extending as far as Senovážné Square. Behind the fiacre stand we can see one of the first shops selling motor car accessories, and above it we can see an advertisement for Michelin tyres attesting to the long tradition of this world-renowned French company. Around 1912.

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa