Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Pěchotní kadetní škola u Prašné brány 1898 Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-1582-13334-227061

Pěchotní kadetní škola u Prašné brány 1898

C. a k. pěchotní kadetní škola u Prašné brány Stála v místech dnešního Obecního domu, hotelu Paříž, paláce Obchodní a živnostenské komory a pojišťovny Allianz. Budovy na snímku byly původně součástí Králova dvora, který v roce 1380 nechal vystavět král Václav IV. jako svou druhou rezidenci. Pobývali v něm i další čeští panovníci až po Vladislava Jagellonského, který v roce 1484 přesídlil zpět na Pražský hrad. Budovy se několikrát přestavovaly, v 17. století pro arcibiskupský seminář a po roce 1777 pro kasárny s kadetkou. V roce 1900 se kadetka přestěhovala do nového objektu na Hradčanech. V chátrajících prostorách staré kadetky nějakou dobu hostovaly cirkusy, v zimě tu ve dvoře bývalo kluziště. Po roce 1902 byly budovy zbourány a současně také odstraněna socha císaře Františka Josefa I., která stála u zdi kasárenského dvora. Existenci dvora připomíná dnes Králodvorská ulice. Rok 1898 C. and k. Infantry cadet school at the Powder Gate It stood in the place of today's Municipal House, Hotel Paris, Palace of the Chamber of Commerce and Trade and insurance company Allianz. The buildings in the picture were originally part of the King's Court, which was built in 1380 by King Wenceslas IV. as their second residence. Other Czech rulers lived there until Vladislav Jagellonski, who in 1484 moved back to Prague Castle. The buildings were rebuilt several times, in the 17th century for the Archbishop's seminary and after 1777 for the barracks with a cadet. In 1900 the cadet was moved to a new building in Hradčany. In the dilapidated spaces of the old cadets, the circuses had been hosting for some time, and in the winter there was a skating rink in the courtyard. After 1902 the buildings were demolished and at the same time the statue of Emperor Franz Joseph I standing at the barracks court wall was removed. The existence of the court is reminded today by Králodvorská Street. Year 1898

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa