Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Pohled z Korunního ostrova 1915 Autor: F. J. JEDLIČKA
Lokace: Praha
ID 3-1859-13043-227061

Pohled z Korunního ostrova 1915

Pohled z Korunního ostrova do vltavské laguny mezi mlýny Helmovskými (vlevo) a Lodními (vpravo) První skupina mlýnských budov končí na břehu mlýnem Kubešovým, před nímž je vidět dřevěná stavba a ohrada na čištění koberců (viz obr. 517), druhá skupina provozní budovou mlýna Freundova . Za Kubešovým mlýnem stojí velký novorenesanční dvojdům s nárožními vížkami, n.čp. 1219 a 1746, postavený v letech 1891-1892, za Freundovým mlýnem pak mohutný Špačkův dům, čp. 1216, rovněž s nárožními vížkami. Mezi nimi se nachází zleva Helmovská ulice, dále jižní strana Klimentské ulice, kterou tvoří čtyři staré dvoupatrové a patrové domy s podloubím a zprava Mlynářská ulice. Severní stranu ulice tvoří jen úzký pruh ohrazených zahrad. Umělecká dopisnice dle olejomaleb akad. malíře J. Minaříka. Kolem roku 1915 A view from Korunní (Crown) Island to the Vltava lagoon. Between the Helmovské Mills (on the left) and the Lodní (Ship) Mills (on the right). The first group of mill buildings on the right ends on the bank with the Kubeš Mill. In front of it we can see a wooden structure and an enclosure for cleaning carpets (see picture 517). The second group ends with the Freund Building (see picture 523). Behind the Kubeš Mill stands the large Neo-Renaissance double-building with little corner towers, new Nos. 1219 and 1746, built in the years 1891-1892. Behind the Freund Mill is the hefty Špaček Building, No. 1216, also with little corner towers. Between them, on the left, we can see Helmova Street, and further the southern side of Klimentská Street which consists of four old three-storey and two-storey buildings with arcades (see picture 523), and on the right Mlynářská Street, the northern side of which consisted merely of several enclosed gardens. FOUR-COLOUR AUTOTYPE. AFTER AN OIL-PAINTING BY J. MINAŘÍK, 1907. F. J. JEDLIČKA, AROUND 1915

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa