Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-2499-12441-227061

Portál hlavního západního vchodu - chrám sv. Víta.

Velechrám sv. Víta Portál nového hlavního západního vchodu (na předchozím záběru se nachází v přítmí klenby pod rozetou). Výtvarné pojetí plochy nad vraty je na akvarelu návrhem, který nebyl v této podobě realizován. Její reliéfní výzdobu provedl až v letech 1948-1949 K. Dvořák. Zachovává sice původní tři scény: ukřižování Ježíše, kladení do hrobu a zmrtvýchvstání, avšak oproti podobě na akvarelu se liší v některých detailech. V horních částech bronzových vrat jsou dva větší reliéfy, pod každým z nich čtyři menší o rozměrech 54×68 cm s výjevy ze stavebních dějin katedrály. Po stranách jsou ještě malé busty s portréty panovníků, církevních hodnostářů a stavitelů. Všechny reliéfy na vratech jsou dílem autorské trojice - prof. J. Cibulky, malíře V. H. Brunnera a sochaře O. Španiela z let 1927-1929. Celé dveře jsou odlity z bronzu (firma F. Anýž) a svým provedením navazují na tradici gotických monumentálních chrámových vrat. Hlavní vchod dodnes čeká na doplnění sochařské výzdoby. 1929 The Cathedral of St Vitus. The portal of the new main western entrance (in the previous picture we can find it under the rosette, obscured by the gloom of the vault). The tympanum in the water-colour is a mere suggestion, and it was never materialized in this form. Its relief decoration was carried out only in the years 1948-1949 by K. Dvořák. Although it depicts the original 3 scenes: the crucifiction of Jesus, his burial, and his resurrection, it is different in some details from what can be seen in the water-colour. In the upper parts of the Bronze gate we can see two relatively large reliefs, and under both of them four smaller reliefs, 54 centimetres wide and 68 centimetres high, depicting scenes from the construction history of the Cathedral. On the sides we can see small busts with the portraits of rulers, church dignitaries and architects. All the reliefs on the gate were created in the years 1927-1929 by the trio of Prof. J. Cibulka, the painter V. H. Brunner, and the sculptor O. Španiel. The whole gate is cast in bronze (by the F. Anýž company), and it is inspired by the Gothic tradition of monumental church gates. The main entrance still waits for the completion of its sculptural decoration.

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa