Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Pražské Benátky 1900 Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-2507-12449-227061

Pražské Benátky 1900

Pohled na část pražských Benátek. V pozadí vidíme Velkopřevorský mlýn, čp. 489, postavený pravděpodobně již v 2. třetině 14. století. V průběhu věků se nazýval různě, např. Maltézský, Spálený atd. V roce 1596 byl prodán malostranské obci a v letech 1597-1598 přestavěn do přibližně dnešní podoby. Velké kolo mlýna, které je dnes zrenovované a někdy i v chodu, se na snímku nachází ještě v přístavku. Vlevo zeď zahrady domu na Kampě U zlatého lva se sochařskou dílnou J. Kruckého. Později zde byla restaurace. Od Zlatého lva vedou schůdky k vodě. Odtud se nejen nastupovalo do loděk, ale hlavně nosila voda, pralo a máchalo prádlo, jako ostatně tehdy podél všech břehů řeky. Vpravo je přízemní trakt novějšího domu přiléhajícího až k mostu. A view from the same place as the previous picture, but southwards. One can see the Velkopřevorský Mill, No. 489, probably built by the second third of the 14th century. In the course of time it acquired various nicknames, such as Maltézský (Maltese) and Spálený (Burnt-out). It was sold to the Lesser Town municipality in 1596, and reconstructed approximately into its current appearance in 1597-1598. The great mill wheel, now renovated and sometimes in operation, is still situated in the annex to the building. On the left, there is a wall of a garden on Kampa belonging to the house U Zlatého lva (The Golden Lion), with workshop of the sculptor J. Krucký (see picture 45). Later, there was a restaurant here. From the Golden Lion, stairs lead to the river. Here, boats were berthed, water was brought, and laundry was washed and rinsed, as was common along all riversides. On the right, there is a ground-floor wing of a newer house adjacent to the bridge.

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa