Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Řada domků ve Zlaté uličce na Pražském hradě Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-1675-13141-227061

Řada domků ve Zlaté uličce na Pražském hradě

O řadě malých domků ve Zlaté uličce na Pražském hradě, proměněných dnes v malý obchodní bazar, se tvrdí, že zde kdysi bydleli alchymisté císaře Rudolfa II., ale pravda to není. V roce 1597 bylo místo při severní hradbě hradu (mezi věžemi Daliborkou a Bílou) dáno k dispozici hradním střelcům, kteří si zde postavili miniaturní domky využívající i výklenky v hradbě. Střelci vykonávali na hradě strážní službu až do roku 1784, kdy byl jejich oddíl rozpuštěn. Mnozí z nich domky prodali a ulička dostala nové obyvatele, drobné řemeslníky, krejčí a zlatotepce – podle nich byla ulička později pojmenována. Tehdy ale jejím středem protékala stoka a na protější straně byly chlévy, které patřily k obydlím. Začátkem 30. let 19. století zde bydlel jakýsi vídeňský profesor F. Uhle, penzista a podivín, který se zabýval alchymií a prováděl chemické pokusy. Jedné neděle roku 1831 došlo k výbuchu a následkem vzniklého požáru profesor uhořel. Dle pověsti prý s hrudkou ryzího zlata v sevřené pěsti. Dnešní zrestaurovanou podobu má ulička od roku 1955. Golden Lane (Czech: Zlatá ulička) is a street situated in Prague Castle, Czech Republic. Originally built in the 16th century, to house Rudolf II's castle guards, it takes its name from the goldsmiths that lived there in the 17th century. Although the lane was temporarily called the Street of Alchemists or Alchemists' Alley, alchemists have never worked or lived there. Golden Lane consists of small houses, painted in bright colours in the 1950s.[1] The street originally had houses on both sides, but one side was demolished in the 19th century.[1] Today the lane is a part of the small and big castle rings (i.e. a fee must be paid to enter), while there is free entry after the Prague Castle interiors close. Many of the houses are now souvenir shops, and there is a museum of medieval armoury within the former 14th-century fortification accessible from Golden Lane. A sister of writer Franz Kafka rented the house number 22 in the summer of 1916; Kafka used this house to write for approximately one year. Jaroslav Seifert, who won the Nobel Prize in Literature in 1984 and who was one of the signatories of Charter 77, lived there in 1929. Golden Lane is connected with Dalibor Tower, which used to be a dungeon.

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa