Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Severní strana Malého náměstí Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-4357-11837-227061

Severní strana Malého náměstí

Lidově se celému prostranství říkalo a občas ještě i dnes říká Malý ryneček. Zleva část domu čp. 143, následuje novorenesanční dům U tří bílých růží, n.čp. 142, postavený F. Rechsiegelem v letech 1895-1897, se sgrafity dle návrhu M. Alše. Od roku 1850 tu přes 140 let bylo nejpopulárnější pražské železářství firmy V. J. Rott, dnes přepychové lahůdkářství. Majitelem rohového domu U černého beránka, čp. 138, postaveného v roce 1871 I. Ullmannem, byla rovněž firma Rott. V domě byla staroměstská pošta. Zprava vidíme část domu čp. 4. Uprostřed náměstí stojí kašna s renesanční mříží z roku 1560, která vždy na zimu bývala obkládána dřevěným bedněním napěchovaným hnojem proti zmrznutí. Maketu náměstí z doby renesance (ve skutečné velikosti) mohli shlédnout návštěvníci Národopisné výstavy v roce 1895. Kolem roku 1898. https://www.starapraha.cz/pohlednice-praha-male-namesti.php In popular parlance the whole area used to be called (and still is by some) Malý ryneček (The Small Marketplace). On the left there is a part of building No. 143, followed by the Neo-Renaissance building U Tří bílých růží (The Three White Roses), new No. 142, built by F. Rechsiegel in the years 1895-1897 with sgraffiti designed by M. Aleš. From 1850 to 1990 this building housed the most popular ironmongery in Prague, V. J. Rott, nowadays it houses a luxurious delicatessen. The corner building U Černého beránka (The Black Lamb), No. 138, constructed in 1871 by I. Ullmann, was also owned by Rott. This building housed the Old Town Post Office. On the right we can see a part of building No. 4. In the middle of the Square there is a fountain with a Renaissance lattice from 1560, which used to be covered on the cold days of winter with wooden casing filled with manure to protect the lattice against freezing. A model of this Renaissance square(to an authentic scale) could be seen by visitors to the Ethnographic Exhibition in 1895. Around 1898 https://www.old-prague.com/postcards-prague-old-town.php

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa