Milí přátelé, stránky naší fotobanky jsou primárně založeny na komfortním prohlížení a množství vyhledávacích i ostatních funkcí, což přese všechnu snahu nelze na mobilních telefonech plnohodnotně zajistit, prosíme tedy, abyste ve vlastním zájmu (obzvláště v situacích, kdy hodláte naší nabídku v celé šíři posoudit a uvažujete o nákupu) přistupovali na stránky Fotogenu z větších obrazovek, tedy z tabletů a výše, největšího komfortu pak dosáhnete na monitorech stolních počítačů.
  můj účet 


Stověžatá Praha kolem roku 1800 Autor: neznámý
Lokace: Praha
ID 3-1765-13231-227061

Stověžatá Praha kolem roku 1800

Pohled na stověžatou Prahu kolem roku 1800 z výšin královských Vinohrad dle staré rytiny. V barokních hradbách Nového Města je zprava Špitálská brána zvaná i Poříčská (nad ní věže kostela sv. Petra a mohutná vodárenská věž v Klimentské ulici), z níž vedla cesta do Karlína na Špitálské pole; v popředí Nová brána, předtím zvaná Horská (nad ní kostel sv. Jindřicha), z níž vycházela Vídeňská silnice; vlevo v rohu bastionu brána Koňská se silnicí na Černý Kostelec; za bastionem brána Žitná. V jakoby širokoúhlém panoramatu jsou poměry mezi bránami a věžemi v pozadí značně zkresleny. Není pochyb o tom, že rytec se zmýlil, neboť ve skutečnosti byly mezi Špitálskou, Novou a Koňskou bránou vždy dva bastiony. A view of hundred-spired Prague from about 1800 from the hills of Královské Vinohrady according to an old engraving. On the right Špitálská Gate (Spital Gate) called also Poříčská stood in the Baroque walls of the New Town (above this Gate there were spires of the Church of St Peter and the monumental water tower in Klimentská Street) which led to Karlín; in the foreground Nová Gate (New Gate) called also Horská (Mountain Gate, above this Gate there was the Church of St Henry) which led to Vídeňská Street; in the left-hand corner Koňská Gate (Horse Gate) with the street to Černý Kostelec; behind the bastion Žitná Gate (Rye Gate). In the panoramic view relations between the gates and towers in the background are considerably distorted. No doubt the engraver made a mistake because in reality there were alwais two bastions between the above gates. AROUND 1800

L1vedlejší část díla500 CZK
Licence L1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky doplněk webové stránky, webové prezentace, elektronické verze časopisu atd.
XL1vedlejší část díla1000 CZK
Licence XL1 = obrazový materiál jako vedlejší součást díla
Pod pojmem "vedlejší dílo" se chápe použití obrazového materiálu k ilustrativním, doplňkovým účelům, kdy je vedlejší, nedominantní součástí jiného díla.
V případě užití k tisku typicky doplněk textu knihy či časopisu, katalogu, tištěné prezentace, audiovizuálního díla, výstavy, výzdoby interiéru nekomerčních prostor apod.
L2hlavní část díla2500 CZK
Licence L2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití na webu, tj. při použití výlučně na internetu v elektronické formě, typicky obal či úvodní obrazovka elektronické hry, přední strana elektronické verze časopisu či knihy, hlavička webu, součást bannerové reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
XL2hlavní část díla7500 CZK
Licence XL2 = obrazový materiál jako hlavní (dominantní) součást díla
Pod pojmem "hlavní dílo" se chápe použití obrazového materiálu tak, že podstatným způsobem ovlivňuje výslednou vizuální stránku výsledného díla či dílu zcela dominuje.
V případě užití k tisku například obal knihy, krabice elektronické hry, titul bookletu, plakát výstavy, přední strana časopisu, výzdoba interiéru komerčních prostor, součást tištěné reklamy, příp. I elektronické venkovní reklamy na další výrobky a služby, kde obrazový materiál není sám o sobě motivem atd.
další nabídka
L3další příjem10000 CZK
Licence L3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití na webu je to prodej výlučně v elektronické formě, typicky například elektronická přání či pohlednice.
XL3další příjem20000 CZK
Licence XL3 = obrazový materiál slouží k dalšímu příjmu
Pod pojmem "další příjem" se chápe použití obrazového materiálu tak, že obrazový materiál je sám o sobě motivem, který je předmětem dalšího příjmu.
V případě užití k tisku typicky potisk hrnečků, triček, kalendáře, jakékoli předměty, určené k dalšímu prodeji, například tištěné pohlednice, placky, magnetky apod.
 pro licenční podmínky rozklikněte řádek
ceny jsou uvedeny bez DPH 

Máte sbírku? Chcete vydělávat s námi?

zajímá mne to

kategorie

doprava etnologie krajina místopis
nahota osobnosti portrét Praha
práce předměty události umění
věda vojsko volný čas zvířata

vydělávejte s námi plány a ceny kontakty
obchodní podmínky nejčastěji kladené dotazy zpětná vazba

© 2024 SKILL production s.r.o.

SKILL production
tvorba www, firemní a svatební videa